Tuesday, August 6, 2013

THE TRIP OF MY DREAM!


                                                        THE TRIP OF MY DREAM!

     Recently I travelled with Gegga (my creator) to Ashland in Oregon. This was not an ordinary trip because we took part in a special workshop; Homecoming with Neale Donald Walsch, the author of the books Conversations with God.
To take part in a workshop like this had been our dream for a long time even though that wasn’t the first time we met Neale.

     I, Smiler, would have probably never existed if Gegga hadn’t gone to a workshop with Neale in 2008. I owe him my life! Gegga, had though the idea of making me last millenium when she was studying arts at The Iceland Academy of the Arts. In the school she made a prototype of me – but then she stuck me in a drawer and there I slept for eight long years... kind of sucked for me!
     For my sake it did happen in the workshop 2008 that Gegga heard Neale speak about a quote created by the buddhist monk Thich Nhat Hanh:

IF YOU SMILE FIVE TIMES A DAY, FOR NO REASON, YOU CAN CHANGE YOUR LIFE IN NINETY DAYS!

     Hearing that wisdom she suddenly remembered me. She found it a great opportunity to open the drawer and let me out... finally... thank God for that! 
     I am kind of special – I have that purpose to remind ourselves that we are our own creators, that means we have full responsibility of our lives and perspectives. We build our own lives like a builder builds a house... and I'm not joking! 
The tools we all have; thoughts, words and actions! Positivity + love = good life!

     In Ashland last week we met wonderful people... that completely fell for me! Not strange because I plan to change the world and improve people’s happiness – with your help. I'm sure we can do it.

     It is just amazing what happens if we follow our dreams and think of ourselves connected to everything else that is living, WE ARE ALL ONE! What I do for others’ I do for myself – and what I don’t do for others’, I don’t do for myself. When we think like that it's like everything which is needed to manifest our dreams just falls from the sky above – right in our arms!DRAUMAFERÐIN MÍN!

     Nýlega ferðaðist ég ásamt Geggu (skapara mínum)  til Ashland í Oregon. Þetta var ekkert venjulegt ferðalag þar sem við tókum þátt í vinnustofu; Homecoming hjá Neale Donald Walch, höfundi bókanna Samræður við Guð.
Að taka þátt í svona vinnustofu hafði verið draumur okkar um langan tíma þó ekki væri þetta í fyrsta sinn sem við hittum Neale.

     Ég, Smiler, væri sennilega ekki til í veruleikanum ef Gegga hefði ekki farið á vinnustofu hjá Neale árið 2008. Ég á honum líf mitt að þakka.  Gegga fékk að vísu hugmynd að mér um síðustu aldamót þegar hún var í listnámi í Listaháskóla Íslands. Þá gerði hún prototýpu af mér – en síðan stakk hún mér bara ofan í skúffu þar sem ég svaf í átta löng ár... asskoti fúlt! 
     Mér til lífs þá gerðist það á vinnustofunni að Gegga heyrði Neale vitna í orð búddamunksins Thich Nhat Hanh:

EF ÞÚ BROSIR FIMM SINNUM Á DAG, ÁN TILEFNIS, GETUR ÞÚ BREYTT LÍFI ÞÍNU Á NÍUTÍU DÖGUM!

     Nú  mundi hún allt í einu eftir mér og fannst kjörið tækifæri til að opna skúffuna og hleypa mér út... loksins... Guði sé lof!
     Ég er nefnilega nokkuð sérstakur  – hef þann tilgang að  minna okkur á að við erum okkar eigin skaparar, þ. e. berum fulla ábyrgð á lífi okkar og viðhorfum. Við smíðum líf okkar eins og smiður smíðar hús... og ég er ekki að djóka! Verkfærin eigum við öll; hugsanir, orð og athafnir! Jákvæðni + kærleikur = gott líf!

     Í  Ashland  í síðustu viku hittum við dásamlegt fólk ... sem féll fyrir mér! Ekki skrýtið þar sem ég ætla mér að breyta heiminum og bæta hamingju fólks - með ykkar hjálp. Ég er handviss um að við getum það. 

     Það er alveg magnað hvað gerist ef við fylgjum draumum okkar og hugsum jafnframt um okkur samtengd öllu öðru sem lifir.  VIÐ ERUM ÖLL EITT!  Það sem ég geri fyrir aðra geri ég fyrir mig – og það sem ég geri ekki fyrir aðra, geri ég ekki fyrir mig. Þegar við hugsum á þennan hátt er eins og allt sem við þurfum til að draumar okkar rætist falli af himnum ofan - beint í faðm okkar!


No comments: