Tuesday, November 26, 2013

WHAT WOULD YOU DO IF YOU FEARED NOTHING?


                                 WHAT WOULD YOU DO IF YOU FEARED NOTHING?
  
Have you ever wondered?

Do you have a dream that you are afraid of following, if in case you would fail? You could make a big mistake and everyone would see that you are weak or not good enough? Would you have to face the fact that you aren’t perfect? Others would see it too. If the dream wouldn’t come true would you have wasted your time and energy for nothing? Could you lose the physical things that you have acquired? Or be financially poor… or even lose your friends, whom you spend a lot of time with right now?

Endless FEAR and FEAR again! Fear that stops all the fun that life offers. Live is like a theme park with exciting machines that shakes everything up emotionally. It is a waste to pay the admission and then just be a spectator!

WHAT DO YOU WANT to do with your life? Do you want to stay safe (which doesn’t exist btw) and never take any chance or step out of the circle, which in itself is not so comfortable if you take a closer look? Or do you want to step into your fear with will and courage as a weapons and see yourself as a creator?

The only thing that is worth fearing is being on the deathbed and reminisce about all the moments you wasted with snubbing your dreams! That would be sad!


.. so go… GO!


                          HVAÐ MYNDIR ÞÚ GERA EF ÞÚ ÓTTAÐIST EKKERT ?

Hefur þú pælt í því?

Áttu þér draum sem þú ert hrædd(ur) við að fylgja... ef ske kynni að hann gengi ekki upp? Þú gætir gert stór misstök og allir sæju að þú ert lélegur pappír? Þú þyrftir að horfast í augu við að vera ekki fullkominn? Aðrir myndu sjá það líka. Ef draumurinn gengi ekki upp þá hefðir þú sóað dýrmætum tíma þínum og orku í “vitleysu”! Þú gætir misst veraldlegar eigur þínar... orðið fátæk(ur)? Misstir jafnvel vini þína, sem þú eyðir miklum tíma með núna?
  
Endalaus ÓTTI og aftur ÓTTI ! Ótti sem stoppar allt gamanið sem lífið getur gefið. Lífið er eins og tívolí með spennandi tækjum sem hrista upp í öllum tilfinningaskalanum. Það er sóun að borga sig inn og horfa svo bara á!

HVAÐ VILTU GERA í lífi þínu? Viltu vera í öryggi (sem er ekki til) og aldrei taka áhættu, eða stíga út úr þægindahringnum... sem er kannski ekkert svo þægilegur ef grannt er skoðað. Eða viltu stíga inn í óttann með viljann og kjarkinn að vopni og upplifa þig lifandi skapara?

Það eina sem verðugt er að óttast er að vera komin(n) á grafarbakkann – dingla þar fótunum og hugsa um allan þann tíma sem þú sóaðir með því að hundsa draumana þína! Það væri sorglegt!

.. so go... GO!Tuesday, November 19, 2013

SMILER CAN CHANGE IT ALL


                                                     SMILER CAN CHANGE IT ALL


Proud to say the least…

In October 2010 Neale Donald Walsch sat at Gegga’s kitchen table and advised her to write a book! .. about me, Smiler! Gegga then had never indented to write a book... and not written a story since 12 years of age.

At first she shook her head – thought the idea was crazy – but after a 10 sec thought she changed her mind, as impulsive as she is, and nodded. Why not! It was so important to Neale that he promised to read the book over – and he was a bestseller of the books Conversations With God! These conversations at the kitchen table were therefore hard to ignore.

When the book was ready (ONLY two years later) Gegga sent Neale the script but never got an answer back. Dang! Why didn’t he answer?? He thought the book was not good enough? Time passed and the answer waited... somewhere!

Gegga let’s few things stop her when her dreams are the topic and she bought herself a flight ticket to the US to meet up with Neale. She had a good reason to do this since he was hosting a workshop called The Homecoming where he invites a small group of people to stay at his house for a week and have meaningful conversations on spiritual topics.

To make a long story short the book had landed in a pile of other books for Neale to read over. People other than him actually read over the books and the process was rather complicated. But it was there and then when he personally received a printed version of the script he read it. He was really impressed and gave a nice comment on the book which I myself am very proud of:

"Here is a wonderful affirmation of the goodness and the joy that can be found - and indeed, created - in all of life with a tool so easy to use that it will amaze you.
It's a book that could change lives everywhere." 


Three  things that Gegga learned from this:
  • Don’t give up on your dreams!
  • Don’t make assumptions – rather find out!
  • Always do your best!


On Friday November 22nd, a publication party will be held at Loft Hostel, Bankastræti 7, Reykjavík.

Everyone is welcome to join me and Gegga in celebrating!SMILER GETUR ÖLLU BREYTT

Ekkert smá montinn...

Í okt. 2010 sat Neale Donald Walsch við eldhúsborðið hjá Geggu og lagði að henni að skrifa bók! ... um mig Smiler! Gegga hafði aldrei ætlað sér það ... enda ekki skrifað sögu síðan hún var 12 ára.
Hún hristi fyrst hausinn – fannst hugmyndin fáránleg – en eftir 10 sekúndna umhugsun breytti hún um skoðun, enda hvatvis með eindæmum. Hún kinkaði kolli – af hverju ekki! Manninum var svo mikið í mun að hún gerði þetta að hann lofaði að lesa bókina yfir – og hann var METSÖLU höfundur bókanna Samræður við Guð! Þessar samræður við eldhúsborðið var því erfitt að hundsa.

Þegar bókin var  tilbúin (AÐEINS tveimur árum seinna) þá sendi Gegga honum handritið en fékk ekkert svar. SHIT! ... Af hverju svaraði maðurinn ekki? Fannst honum bókin svona slæm? Tíminn leið og svarið beið ... einhverstaðar!

Gegga lætur fátt stoppa sig þegar draumar hennar eru í húfi og hún keypti sér flugmiða yfir hafið til að hitta Neale. Hún hafði þá líka góða ástæðu til að taka þátt í vinnustofu hjá honum sem kallast The Homecoming en þar bíður hann 10 manna hópi fólks að dvelja á heimili sínu í viku og eiga innilegt spjall saman um andleg málefni.

Til að gera langa sögu styttri þá hafði bókin farið í farveg með fjölda annarra bóka sem Neale fékk sendar til lesningar. Það voru aðrir en hann sem sáu um lestur bóka og var ferlið flókið. En þarna sem hann fékk handritið útprentað í hendurnar þá las hann það – var yfir sig hrifinn og gaf bókinni umsögn sem ég er ekkert smá montinn af:

,,Hér er dásamleg staðfesting á að hægt er að finna og svo sannarlega skapa - kærleika og gleði í lífinu öllu með verkfæri sem þig mun undra hversu auðvelt er að nota.
Þetta er bók sem getur breytt lífi allra allstaðar."

Gegga lærði þrennt af þessu:
  • Ekki gefast upp á draumum þínum!
  • Ekki draga ályktanir – kynntu þér frekar málið!
  • Gerðu alltaf þitt besta!


Föstudaginn 22. nov. verður haldið útgáfuteiti í Loft Hostel Bankastræti 7.

Allir eru hjartanlega velkomnir að gleðjast með mér og Geggu!Tuesday, November 12, 2013

WOULD HAVE GIVEN MY FULL HEAD OF HAIR
                                  WOULD HAVE GIVEN MY FULL HEAD OF HAIR

YEEESSSSS!! Finally my book is born - written of course by Gegga!

From the book Smiler can change it all:

A positive attitude is crucial to having a good day. It is worth keeping in mind that the main issue is not what is happening at any given time, but rather what we think about it – and we can choose our thoughts.

Nothing happens by accident and there is gift in everything. The trick is to spot them. This can be awfully hard, like the time I found out that a man I was in a relationship with had conceived a child with another woman at around the same time... and kept it secret. A friend of the expectant mother came over to were we sat enjoying a romantic dinner in a restaurant, and congratulated him on the baby!... which was not yet born. At that time I would have given my full head of hair to be able to make that particular issue go away......
VILDI GEFA HÁR MITT... 

JEEESSSSS!! Loksins er bókin mín fædd, skrifuð að sjálfsögðu af Geggu! 

Úr bókinni Smiler getur öllu breytt:

Jákvætt hugarfar er lykillinn að góðum degi. Það er vert að muna, að það sem er að gerast á hverjum tíma er ekki höfuðatriðið, heldur hugsun okkar um það – og hugsanir getum við valið!

Ekkert gerist fyrir tilviljun og það felast gjafir í öllu. Galdurinn er að koma auga á þær. Það getur þó reynst skrambi erfitt líkt og þegar ég frétti að maður sem ég var í ástarsambandi við, barnaði aðra konu um sama leyti... og hélt því leyndu.
Vinkona hinnar verðandi móður kom til okkar turtildúfnanna, þegar við áttum rómantíska kvöldstund á veitingastað, og óskaði mínum manni til hamingju með barnið... sem þá var að vísu ófætt. Þetta var staðreynd sem ég hefði viljað gefa hár mitt fyrir að geta breytt á sínum tíma......

Tuesday, November 5, 2013

HOW WONDERFUL IT IS...                                                          HOW WONDERFUL IT IS…

… to live in Iceland!

Just landed after my Delhi trip – dripping sweat but happy after an enormous experience with my Gegga. We stayed there for 3 weeks and did our best to support women that have suffered acts of acid attacks. We hosted a workshop with them where I was handed the pleasure to give a copy of myself to each and every one along with a monetary gift – a profit of the sales in recent months. We participated in a weeklong program hosted by Stop Acid Attacks. Our company from Iceland was Bjarney Lúðvíksdóttir and Lina Thoroddsen who are making a documentary about the women and also on the trip was Margrét Jochumsdóttir from UN Women.

The pure joy, gratefulness and strength that these women have is almost surreal. To have experienced such horrible violence, excluded from society, hurt and have no rights… but STILL HAVE THE WILL TO DANCE, LAUGH, & BE HAPPY... and invite people to lunch to their houses that looks like they’re hanging together on pure love since they live on an extremely low budget.

Yes, there I got the proof that happiness and joy have little or nothing to do with external conditions!


I will remind Gegga of this next time she whines and complains about high prices in Iceland, politics, traffic jams, wind and rain and…MIKIÐ LIFANDI SKELFINGAR ÓSKÖP ER GAMAN  ...

... að búa á Íslandi!

Nýlentur frá Delhi – kófsveittur en ánægður eftir mikla lífsreynslu þar með Geggu minni. Við dvöldum þar í 3 vikur og gerðum okkar besta til að styðja við konur sem hafa orðið fyrir sýruárás. Við héldum vinnustofu með þeim og mér hlotnaðist sú ánægja að gefa eintak af "sjálfum mér", hverri og einni, ásamt peningaupphæð – ágóða af sölu minni undanfarna mánuði. Við tókum þátt í vikuprogrammi þar á vegum Stop Acid Attacks. Félagar okkar frá Íslandi voru Bjarney Lúðvíksdóttir og Lína Thoroddsen sem eru að gera heimildamynd um konurnar og Margrét Jochumsdóttir frá UN Women.

Gleði, þakklæti og styrkur þessara kvenna var nánast súrrealísk upplifun fyrir mig. Að hafa orðið fyrir svona grimmilegu ofbeldi, útskúfaður, þjáður og réttindalaus, EN SAMT VERA Í STUÐI TIL AÐ DANSA, HLÆJA OG GLEÐJAST ... og bjóða í mat af litlum sem engum efnum í húsakynnum sem virðast hanga saman á kærleikanum einum saman. 

Já, þarna fékk ég sönnun þess að hamingja og gleði hafa lítið sem ekkert með ytri aðstæður að gera!

Ætla að minna Geggu á þetta næst þegar hún vælir og kvartar yfir háu verðlagi á Íslandi, pólitíkinni, umferðarteppu, roki og rigningu og ......