Tuesday, December 30, 2014

MY JOB TO CREATE MY NEW YEAR!                                         MY JOB TO CREATE MY NEW YEAR!

Next year I’m gonna step into my greatness and shine . . . more then ever before!

 I will embrace everything in my past, knowing that all painful experiences had the purpose to prepare me for my next steps in my coming future. It’s all lessons I needed, and that’s why I’m very thankful for all of them .  .  . or at least I know I should be ;-)

I know also that I don´t need anything from the outside world to create abundance in my life – it’s all within – my tools are Thoughts, Words and Actions!  Feelings are though very necessary to spice up and manifest our dreams.  

What about using those tools and give your dreams strong wings to fly? It's though more save to be in a company of angels when you’re flying and it’s just magical what they always seem to show up when we have made a decision to follow our dreams.

My future is mine and there is nothing that could change that .  .  . thanks God. No one can take the Power of my Creativity from me (my tools) – it belongs to me completely!

I surly hope I’ll take responsibility of my thinking, decisions and behavior so I will create fantastic and a HAPPY NEW YEAR!
MITT HLUTVERK AÐ SKAPA NÝJA ÁRIÐ MITT!

Næsta ár ætla ég að stíga inn í mikilfengleik minn og skína skærar en nokkru sinni fyrr! 

Ég mun upphefja allt úr fortíð minni, vitandi að allur sársauki og erfiðar upplifanir hafa þann eina tilgang að undirbúa mig undir næstu skref mín í komandi framtíð.  Allt sem ég hef upplifað hefur kennt mér mikilvæga hluti og þess vegna er ég mjög þakklátur fyrir þá reynslu .  .  . amk. veit ég að ég ætti að vera það ;-)

Ég veit líka að ég þarfnast ekki neins utanaðkomandi til að skapa allsnægtir í lífi mínu – allt býr innra með mér – tæki mín og tól eru hugsun, orð og athöfn! Tilfinningar eru líka nauðsynlegt krydd fyrir drauma okkar til að rætast.

Hvað um að nota þessi tól og gefa draumum þínum þannig sterka vængi? Þó er öruggara að vera á meðal engla er þú flýgur og það er kraftaverki líkast hve þeir skjóta oft upp kollinum þegar við höfum tekið stefnuna á að fylgja draumum okkar.

Framtíð mín er mín og það er ekkert sem getur breytt þeirri staðreynd – þökk sé Guði. Enginn getur tekið sköpunarkraftinn (tólin mín) frá mér – hann tilheyrir mér algjörlega!

Ég vona svo sannarlega að ég taki ábyrgð á hugsunum mínum, ákvörðunum og hegðun svo ég skapi stórfenglegt og GLEÐILEGT NÝTT ÁR!Hug and a smile

Tuesday, December 23, 2014

MERRY CHRISTMAS - YOU ARE REBORN!


                                          MERRY CHRISTMAS - YOU ARE REBORN!

It is enjoyable to see how easily we are able to smile and be joyful and get into the Christmas spirit . . . . I wish it was always Christmas. How about extending these Christmas, in each end – and have them cover the whole year?

You are born as a savior and are constantly recreating and reinventing yourself – both body and mind  – think about that! That is what research shows. So it's important to be aware of WHO you want to be today and set yourself free from old thoughts and ideas and recreate yourself NEW . . . if you like!

It is refreshing to remind ourselves of this fact every day and if you forget, then I – Smiler – am ready to get in your mouth and make you produce a smile!GLEÐILEG JÓL - ÞÚ ERT ENDURFÆDDUR! 

Gleðilegt er að sjá hversu auðvelt okkur tekst að brosa og kætast og komast í kærleiksgírinn á jólunum . . . bara að jólin væru alltaf. Hvað um að framlengja þessum jólum, teygja þau í báða enda og láta þau ná yfir alla daga ársins?

Þú ert fædd(ur) frelsari og þú endurskapast stöðugt að miklu leiti hvern dag – bæði hugur og líkami - pæld´í því! Þetta segja vísindi nútímans. Það er því mikilvægt að vera meðvitaður/meðvituð um HVER þú vilt vera í dag og gefa þér frelsi frá gömlum hugsunum og hugmyndum og endurskapa sjálfa(n) þig NÝJA(N) . . . ef þú vilt! 


Á hverjum morgni er við nuddum stírurnar úr augunum þá er hressandi að minna sig á þetta og ef þú gleymir því, þá er ég - SMILER  - alveg til í að skella mér á milli munnvikanna og hjálpa þér við að framkalla bros!


Christmas hug and a big smile to you!


Tuesday, December 16, 2014

HOW MANY SNOWFLAKES?


                                                 HOW MANY SNOWFLAKES?

I love the snow – I watch it fall from the sky and remember how creative God is – with no limitations. I’ve been told that no two snowflakes look quit the same, not now, and not ever . . .  and they are how many?

Isn’t that a proof of how life gives endless possibilities in all ways.  It would be wonderful if we would be aware of that in our daily lives.

Our Thoughts, Words and Actions are our magic tools which creates endless possibilities in our lives!

Good to know that the Soul are much more powerful and creative than the mind.
If we desire more of all good - we better quiet the mind, use our souls and dream BIG! ;-)HVERSU MÖRG SNJÓKORN?

Ég elska snjóinn – horfi á hann falla himnum frá og man þá eftir hversu skapandi Guð er - án allra takmarkana. Mér hefur verið sagt að engin tvö snjókorn séu alveg eins, hvorki nú né nokkurn tíma . . . og þau eru hvað mörg?

Er þetta ekki sönnun þess hve lífið býður upp á endalausa möguleika í öllu. Það væri dásamlegt ef við værum meðvituð um það í okkar daglega lífi.

Hugsanir okkar, orð og athafnir eru töfratól sem skapa endalausa möguleika í lífi okkar!

Gott að vita að sálin er mun máttugri og meira skapandi en hugurinn. 

Ef við þráum meira af hinu góða er því viturlegt að kyrra hugann, hleypa sálinni að og dreyma STÓRT! ;-)Hug and a smile


Tuesday, December 9, 2014

SEE ALL THE PEOPLE?                                                            SEE ALL THE PEOPLE?

In a stressful world I get easily blind and don´t see or hear what really matters – People!

My mind wanders – to the past or to the future - looking for something . . . and yes, just something I imagine I need to be more happy.

It would be great if it was easier to quiet my head and let my heart more often do the talking. I love the moments when I rest in my soul – it gives me PEACE – and what can be more exiting than exactly that.  The magic is not complicated – if I just remember to ask: “what do you say about this my dear soul?”

The world is full of people – on every corner, who are waiting for you to notice them!


SÉRÐU ALLT FÓLKIÐ?

Í stressuðum heimi verð ég auðveldlega blindur og þá hvorki sé ég né heyri það sem virkilega skiptir máli – fólk!

Hugur minn sveimar – í fortíð og framtíð - og leitar eftir einhverju . . . já bara einhverju sem ég mögulega þarf til að auka við hamingju mína.

Það væri hreint dásamlegt ef það væri auðveldara að vera hljóður í huganum og láta hjartanu eftir að tala. Ég elska nefnilega þau augnablik er ég hvíli í sál minni – það gefur mér FRIÐ – og hvað getur verið meira spennandi en einmitt það. Galdurinn er ekki flókinn – ef ég bara man eftir að spyrja: “Hvað segir þú elsku sál mín?”

Heimurinn er fullur af fólki - á hverju horni, sem bíður eftir að þú takir eftir því!Hug and a smile 
Tuesday, December 2, 2014

LET'S STICK TOGETHER

             
                                                          LET'S STICK TOGETHER

How about standing close together – to help each other – when things are not going well?

People are for people and we are at our best when we are together – we are created as group souls.

It seems like we feel the best when we are helping someone that needs our help – then our divinity flourishes.

If we look around and ask for help when we need it we realize that the world and God (who ever she is) supports us in everything – WE ARE ONE WITH EVERYTHING and never alone. Take a notice - there are no coincidences!STÖNDUM ÞÉTT SAMAN

Hvernig væri að standa þétt saman - með hvort öðru – þegar á móti blæs?

Fólk er fyrir fólk og við erum alltaf best þegar við erum saman – enda sköpuð sem hópsálir.

Það er nú líka svo að okkur líður best þegar við erum að hjálpa einhverjum sem þarf á okkur á halda – þá blómstrar guðdómleiki okkar.

Ef við kíkjum í kringum okkur og biðjum um aðstoð þegar við þurfum á að halda komust við að því að heimurinn og Guð (hver sem hún nú er) eru alltaf styðjandi  - við erum EITT MEÐ ÖLLU og því aldrei ein. Taktu eftir þessu - það eru ekki til tilviljanir! 


Hug and a smile

Tuesday, November 25, 2014

REST ON MY CHEST
                                                            REST ON MY CHEST 

Touching and hugging someone who we love deeply is what we like to be doing most of our time – I guess.  ;-)

But what about touching and hugging some stranger who might need a hug?  Could you possible give someone today a comfort and a big long hug - full of compassion – someone you don´t even know very well?

Well if you do that – you might surprisingly discover that this specific hug is a great gift you are giving to yourself.HVÍLDU VIÐ BRJÓST MÉR 

Að snerta og faðma einhvern sem við elskum innilega er það sem við viljum vera að gera flestum stundum – reikna ég með. ;-)

En hvað með að snerta og faðma einhvern ókunnugan sem þarfnast faðmlags? Gætir þú mögulega gefið einhverjum í dag huggun og langt og innilegt faðmlag, uppfullt af umhyggju – einhverjum sem þú þekkir lítið eða ekkert?

Ef þú nú gerðir það, gætir þú, þér til undrunar, komist að því að þetta einstaka faðmlag væri stór gjöf sem þú værir að gefa sjálfum þér.Hug and a smile
Tuesday, November 18, 2014

DON´T FORGET TO CELEBRATE!
                                               DON´T FORGET TO CELEBRATE!

Unbelievable but it is one year since the book about me SMILER can change everything was published, it´s almost as it happened just yesterday.

As often is the case when a milestone is reached celebrating is forgotten and work just carries on – but it´s important to celebrate – both little and big milestones. Otherwise there is a danger of burn-out and your energy  gets depleted.

When my book was published there was a publication celebration – YES!!! We even had a well known band “Dúkkulísurnar” that played for the guests.

Your soul loves to celebrate so don’t forget to – even though it is just with a big YESSSS!!EKKI GLEYMA AÐ FAGNA!

Ótrúlegt en það er ár liðið síðan bókin um mig SMILER getur öllu breytt kom út – rétt eins og gerst hafi í gær.

Oft vill það gerast þegar áföngum er náð að það gleymist að fagna og bara haldið áfram að vinna - en það er mjög mikilvægt að fagna – bæði litlum og stórum áföngum. Annars er hætt við “burn out” einkennum og orka þín klárast.

Þegar bókin mín kom út þá var haldið útgáfupartý með öllu – YES!!!! Meira að segja spilaði þekkt hljómsveit “Dúkkulísurnar” fyrir gesti.

Sál þín elskar að fagna svo aldrei gleyma því – þó ekki væri nema með stóru YESSSS!


Hug and a smile 
Tuesday, November 11, 2014

WE ARE ALL INNOCENT                                                          WE ARE ALL INNOCENT

In the eyes of God we are ALL innocent - always.

 Also the bad guy who stole Gegga's Christmas lights from her balcony, many years ago. That time she really got pissed and wanted to nail him (but couldn't) . . . just to teach him what is right from wrong, it was her duty she thought ;-) 

Today for her, right is to stop judging others and realize that everyone is always doing his best regarding to his situation and what he believes is best for his own sake. . . even though wise people don´t agree with that.

Gegga herself stole few things from stores when she was teenager –  just to impress others kids in the school . . . who were doing just the same to impress others.

When I forgive and don't take things personally I find PEACE . . . and there is nothing more exiting than exactly that.VIÐ ERUM ÖLL SAKLAUS

Í augum Guðs erum við öll saklaus – alltaf.

Líka slæmi gæinn sem stal jólaseríunni af svölunum hennar Geggu fyrir mörgum árum. 
Á þeim tíma varð hún pirruð og reið og vildi virkilega negla hann og . . . kenna honum muninn á réttu og röngu - það var jú skylda hennar, fannst henni ;-)

Rétt, í dag fyrir Geggu, er að sleppa því að dæma aðra og sjá að allir eru alltaf að gera sitt besta miðað við aðstæður og trú þeirra á hvað gagnist þeim til að upplifa vellíðan og hamingju - þrátt fyrir að vitringar séu þeim ekki sammála.

Þegar Gegga var unglingur þá stal hún sjálf nokkrum sinnum úr verslunum – bara til að ganga í augun á skólafélögum sínum og öðlast viðurkenningu þeirra . . . sem gerðu nákvæmlega það sama til að ganga í augun á öðrum.


Þegar ég fyrirgef og tek ekki neinu persónulega þá upplifi ég FRIÐ . . . og það er ekkert eins spennandi og ákkurat það.Hug and a smile 


Tuesday, November 4, 2014

WISH YOU A NICE CUP OF COFFEE . . .


                                           WISH YOU A NICE CUP OF COFFEE . . .

. . . Weather you drink coffee or not!

Sometimes (though not as often as before) I think I might know exactly what's best for others. But the truth is, I really don´t like when others act as they know what's best for me.

I heard the best love confession ever; "As You Wish" when I attended at workshop with Neale Donald Walsch, the author of the bestselling books Conversations with God.

These words express deep respect for the other and his freedom to choose for himself.  
Then you can choose for yourself if it suits you to be in a company with that person, e.g. if she drinks to much alcohol and behaves like a lunatic . . . just to mention an example.

Lucky you - can always choose!  ;)ÓSKA ÞÉR GÓÐS KAFFIBOLLA . . . 

. . . Hvort sem þér líkar kaffi eða ekki!

Það kemur fyrir (þó sjaldnar en áður) að ég telji mig vita hvað er öðrum til heilla og fyrir bestu. Samt leiðist mér fátt eins mikið og þegar fólk þykist vita hvað er mér fyrir bestu.

Flottustu ástarjátningu allra tíma; "Eins og þú vilt" - heyrði ég er ég var á námskeiði hjá Neale Donald Walsch höfundi metsölubókanna Samræður við Guð.

Þessi orð lýsa djúpri virðingu fyrir öðrum og frelsi þeirra til að velja fyrir sig. Þú getur svo valið sjálf(ur) hvort það hentar þér að vera í samneyti við viðkomandi t.d. ef hann/hún drekkur óhóflega mikið áfengi og lætur öllum illum látum . . . svo dæmi sé tekið.

Heppin(n) þú - getur alltaf valið! ;) 
Tuesday, October 28, 2014

SEE EVERYTHING YOU DO AS EXPERIMENTS
                                      SEE EVERYTHING YOU DO AS EXPERIMENTS

Do you sometimes judge yourself to harshly? Are you sometimes afraid of making a decision . . . which might be wrong? Do you feel your mistakes unbearable and a sign of your own imperfection . . . you should of course be smarter and know better – even know best.

As a child – did you judge your self every day? Or were you just testing yourself, looking at all your deeds as experiments . . . for example the first steps you took, of putting a spoon in your mouth, babbling into the air using your smile as a language . . . the language everyone understands.
Fortunately you knew not to judge anything during your first years – otherwise you would still be in the crib with a bottle . . . and couldn´t even wipe your ass ( and yes - you had to practice that ).

Surprisingly, but once we grow up we seem to loose this normal tolerance. Sometimes Gegga judges herself for not being good enough in English . . . feels more comfortable about saying nothing rather than being wrong.

I therefore sometimes need to remind her ( and you too ) that she is a child of God – FULLKOMIN as she is – as she is always learning and doing her best at every given moment.LÍTTU Á ALLT SEM ÞÚ GERIR SEM TILRAUNIR
Dæmir þú þig stundum harkalega?  Óttastu stundum að taka ákvörðun . . . sem gæti reynst röng? Finnst þér mistök þín vera ólíðandi og merki um ófullkomleika þinn . . . þú ættir auðvitað að vera klárari og vita betur – jafnvel best?

Sem barn - dæmdir þú þig alla daga? Eða varstu bara að prófa þig áfram og leist á allar gjörðir sem tilraunir . . . t.d. er þú tókst fyrstu sporin, settir skeið upp í þig og bablaðir út í loftið með brosið sem aðal tungumálið . . . málið sem allir skilja.
Sem betur fer hafðir þú vit á að sleppa öllum dómum fyrstu árin – annars værir þú enn í vöggu með pela . . . og kynnir kannski ekki að skeina þér ( og já - það var æfing ).

Merkilegt nokk, en er við slítum barnaskónum virðumst við missa þetta eðlilega umburðarlyndi. Stundum dæmir Gegga sig t.d. fyrir að vera ekki nógu góð í ensku . . .  finnst stundum betra að þegja en segja eitthvað “vitlaust”.

Ég þarf því af og til að minna hana á ( og þig í leiðinni ) að hún er barn Guðs - FULLKOMIN eins og hún er  - enda alltaf að læra og gera sitt besta á hverju andartaki.


Hug and a smile


Tuesday, October 21, 2014

SMILE AND SET YOURSELF FREE


                                                  SMILE AND SET YOURSELF FREE

Feel sometimes you're in prison?

Well you don’t have to be in a real jail to feel that way.  When you believe you are a victim in any circumstances you might experience the same lack of freedom as a person who are locked up in a jail... isolated and helpless without connection to love and joy.

So what to do? You could for instance focus on your thinking and notice that you have ALWAYS a choice. Your perspective is what creates your experience!

Smile and set yourself free!


BROSTU OG GEFÐU ÞÉR FRELSI.

Finnst þér stundum að þú sért í fangelsi?

Þér getur nefnilega liðið þannig þótt þú sért ekki læst(ur) inni.  Þegar þú trúir því að þú sért fórnarlamb í aðstæðum þá gætir þú upplifað sömu frelsisskerðingu og sá sem er læstur inni í fangaklefa... einangraður, hjálparlaus án allrar ástar og gleði.

Svo hvað er hægt að gera?  Þú gætir einbeitt þér að hugsunum þínum og tekið eftir að þú hefur ALLTAF val. Viðhorf þitt er það sem skapar upplifun þína!

Brostu og gefðu þér frelsi! Hug and a smile