Tuesday, January 28, 2014

WONDERING ABOUT THOUGHTS                                                     WONDERING ABOUT THOUGHTS 

If you think well – you will do well.

Each though you think aligns your energy with similar frequencies in the universe. Thus like a magnet you attract the things you focus on - good or bad.
Think of your “thought storeroom” as a massive room with infinite shelves reaching from floor ceiling. Some shelves contain positive, energizing thoughts, while others contain grumpy thoughts, tinged with fear. From which shelf will you choose your thoughts today? 

If you let your mind wonder to much - it might not come back.

Try not to worry.... stay rather in the NOW and smile!


ÞANKAGANGUR UM HUGSANIR

Ef þú hugsar vel - farnast þér vel.

Hver hugsun þín stillir orku þína inn á samskonar bylgjutíðni í alheiminum. Á þann hátt dregur þú að þér, líkt og segull, allt það sem þú einblínir á - gott jafnt sem slæmt.
Sjáðu fyrir þér “hugsanalager” þinn sem risastórt herbergi, með ógrynni af hillum frá gólfi og upp undir loft. Sumar hillurnar geyma jákvæðar og kraftmiklar hugsanir, aðrar geyma fúlar hugsanir, litaðar af ótta. Úr hvaða hillu vilt þú velja í dag?

Ef þú leyfir huganum að reika stjórnlaust - er óvíst að hann skili sér til baka.

Reyndu að sleppa áhyggjum... vertu frekar í NÚINU og brostu!Hug and smile 


Tuesday, January 21, 2014

DON'T GET LOST IN MISTAKES!
                                                    DON'T GET LOST IN MISTAKES!

"Mistakes" are impossible.

From mistakes you learn the most is a common saying. Some people agree so wholeheartedly that they specially celebrate every mistake – knowing that the experience that follows gives them thrust towards their goals.

Sometimes Gegga (my creator) gets “decision anxiety” when she needs to decide what shoes to wear when she leaves the house, afraid of choosing not the best alternative. She's contemplated how much fun life would be if that was considered fashion, i.e. letting the left foot to wear whatever it wanted and the right foot also.

The other day she was at an exhibition opening - she looked down and noticed that she was wearing different shoes. She was shocked at first, got worried and judged herself harsh – felt like it was a sign of her growing amnesia, which is at a record high right now! She grabbed me (Smiler) who is always hanging around her neck, and then decided to look on the bright and comical side of this and walked around pointing out to people that she was wearing different shoes. Most people laughed and agreed that this could be a breakthrough in shoe fashion – like she had always dreamt of!


Don’t lose control when you make mistakes, they are often the beginning of something new and exciting (which Gegga as an artist often experiences), or at least they can be a reason for a good laugh.EKKI MISSA ÞIG Í MISTÖKUM! 

"Mistök" eru ekki möguleg.

Af mistökunum lærir þú mest er oft sagt. Sumir eru svo hjartanlega sammála því að þeir fagna sérstaklega þegar mistök verða – vitandi að reynslan sem fylgir þeim gefur þeim öflugri byr á átt að takmarki sínu.

Stundum fær Gegga snert af valkvíða er hún þarf að ákveða hvaða skóm hún klæðist er hún fer úr húsi, hrædd um að velja ekki það besta. Hefur þá hugleitt hve gaman væri að lifa ef það væri í tísku að vera í sitt hvorri tegundinni – þ.e. leyfa hægra fæti að velja fyrir sig og þeim vinstri fyrir sig.

Svo var það um daginn er hún var stödd á opnunarteiti á listsýningu að hún leit niður – og við henni blasti sitt hvor skórinn! Henni brá í fyrstu, varð áhyggjufull og dæmdi sig hart – fannst þetta vera merki um vaxandi minnisleysi sem ekki væri nú á bætandi. Hún greip um mig (Smiler) sem hangi alltaf um háls hennar og ákvað síðan að líta á skoplegu hliðina, spókaði sig um á meðal gestanna og benti þeim á brandarann. Flestir hlógu og voru sammála um að þetta væri upphaf að nýrri skótísku – eins og hana hafði alltaf dreymt um!

Ekki missa tökin er þú gerir mistök, þau eru oft upphaf að einhverju nýju og spennandi (sem Gegga fær oft að upplifa sem listakona), amk. geta þau verið tilefni til hláturs.Tuesday, January 14, 2014

IMAGINE YOUR DREAMS
                                                 IMAGINE YOUR DREAMS


Me and Gegga had an exiting visions yesterday.

We decided that this year would  be more productive, more powerful and more fun than ever – best year ever!
We want to see BIG dreams come true! We will use different tools and methods to assist us, like written goals and creative visualization. 

Yesterday we had fun making “vision board”  with good friends – we had a great time, with music, meditation, good food, we cut out pictures that fit our dreams, glued and laughed!

This  is what I call to have fun with God.

 I recommend you´ll do it too!ÍMYNDUN DRAUMA ÞINNA

Spennandi “sýnir” hjá mér og Geggu í gær.

Ákváðum að þetta ár verði afkastameira, kraftmeira og skemmtilegra en nokkru sinni áður – slái öllum fyrri árum við!  
Við viljum sjá STÓRA drauma rætast! ... Notum ýmiss tól og tæki til aðstoðar s.s. skrifleg markmið og myndræna sýn. 

Í gærkveldi áttum við skemmtilega stund í góðra vinahópi - bjuggum til “draumaspjald”   með stæl. Hlustuðum á músik, hugleiddum, nörtuðum í góðgæti, klipptum út myndir sem passa við draumana okkar, límdum og hlógum! 

Þetta kalla ég að vera í stuði með Guði!

.... Mæli með þessu!

Tuesday, January 7, 2014

SUNNA VALDIS - NATURAL BORN SMILER - smilerstory from Siggi


SUNNA VALDÍS - NATURAL BORN SMILER
Sunna Valdís Sigurðardóttir was born 2006 and she lives in Reykjavik, Iceland.
Sunna suffers from Alternating Hemiplegia of Childhood (AHC).  AHC is an ultra rare neurological disease and it is always accompanied with other neurological diseases like dystonia, nystagmus and often epilepsy. This sets certain boundaries to her quality of life that Sunna and her caregivers will have to work around her whole life.
AHC episodes leave her paralized on one or both sides of the body and almost always are accompanied with dystonia (cramps in her feet or arms). She is not fully developed physically or mentally but is slowly adding to her ability to do things by herself when she has breaks from the episodes.  The episodes can put her development back a few months if they are bad. Sunna suffers from these episodes on average every 3 days and they can last for hours, days or weeks.
She is a healthy eater and is quite tall for her age.  She has days where she does not consume much but then again she has days when she eats like a pony. :)
From when Sunna was born she has always been a happy child and through all her pain and suffering she always manages to pull a smile or even a laugh without much effort is seems, even when she is in real pain, the kind of pain where most adults would be screaming and crying. 
Sunna is extremely affectionate and caring, she can not hear a child crying without trying to help and it matters not where she is, in the grocery store or in an airplane.
The fact that she is a "smiler" has helped her and her caregivers a great deal because is makes everything easier although we know that she is swallowing her pain. 
We can only hope that her smile continues to help her and all the people that she touches in the future. :)
For more information on AHC www.ahc.is
Sigurður Hólmar Jóhannesson 


 SUNNA VALDÍS - FÆDD BROSANDI
Sunna Valdís Sigurðardóttir er fædd árið 2006 og býr í Reykjavík.
Sunna þjáist af taugasjúkdómi sem ber heitið Alternating Hemiplegia of Childhood eða AHC.  AHC er afar sjaldgæfur sjúkdómur og honum fylgja alltaf aðrir taugasjúkdómar svo sem dystonia (krampar í útlimum), nystagmus (augntif) og flogaveiki.  Þessir sjúkdómar hafa og munu hafa mikil áhrif á hennar lífsgæði og lífsgæði hennar nánustu alla hennar ævi.
AHC köst lýsa sér í lömun í annarri eða báðum hliðum líkamanns og þeim fylgja alltaf krampar í útlimum auk andlegrar og líkamlegrar þroskaskerðingar. Sunna er á eftir í þroska bæði líkamlega og andlega en nær hægt og bítandi að bæta við sig á báðum sviðum þegar hún fær pásu frá köstunum.  Köstin geta fært hana aftur í þroska um nokkra mánuði þegar þau eru slæm. Sunna fær AHC köst að meðaltali þriðja hvern dag en þau geta varað í klukkustundir, daga eða vikur.
Sunna er frekar hávaxin eftir aldri en suma daga borðar hún lítið sem ekkert á meðan aðra daga borðar hún eins og meðal folald. :)
Frá unga aldri hefur Sunna verið ánægt barn og gegnum allt hennar strit og verki þá tekst henni alltaf að brosa eða hlægja, jafnvel þegar hún er í svo miklum verkjum að fullorðið fólk væri æpandi og grátandi í sömu aðstöðu.
Sunna er afar ástúðleg og umhyggjusöm, hún má ekki sjá eða heyra í grátandi barni þá er hún mætt til að reyna að fá barnið til að brosa.  Það skiptir ekki máli hvar hún er hvort sem það er í Bónus eða í flugvél.
Sú staðreynd að hún er brosmikil hefur hjálpað henni og hennar nánustu ótrúlega mikið gegnum tíðina og það gerir alla umönnun svo miklu auðveldari þrátt fyrir að við vitum að hún er að ganga í gegnum miklar raunir. 
Það er okkar von og trú að hennar bros komi til með að fylgja henni um ókomna tíð og hjálpa henni og öllum sem hún snertir. :)
Frekari upplýsingar um AHC er að finna á www.ahc.is
Sigurður Hólmar Jóhannesson