Wednesday, February 26, 2014

HEALING FROM BEING ABUSED"Smilerstory" from Þuridur Anna Sigurðardóttir


HEALING FROM BEING ABUSED


I have realised that we all have a baggage, some bigger than others but in the end we all have some baggage. But we should never be ashamed about our baggage we just need to accept it even though it can be really hard and then find people that will help us to unpack. 

I have experienced sexual abuse three times from three different men. I have hated myself and blamed myself for many years for something that I had no control over and didn't ask for to happen to me. It took me a long time to come to this place where I am right now, it took me a long time to accept that these things had happened to me and that it was up to me to work through these horrible experiences and get on with my life or I could live like a victim for the rest of my life and let these men control me. I decided to accept that these things had happened to me, but that took me a long time. 

I have been with a therapist for the last four years but it wasn't until last winter that I really started to work with what had happened to me and that was a really hard therapy that I wanted to quit so many times. I decided that if I would ever want to feel better I would have to feel a bit worse for some time and I just believed that I would feel better and in the end all the pain and suffering would be worth it. After that therapy I finally gave up all my hate and anger and I finally had some space in my heart to let love and peace come in. 

I realised that I don't want to define myself with those things that have happened to me and instead I want to use them to help other people for example I wrote this article about my abuse to show people that even though you go through hell you can still find your way back, it just takes time and a lot of willpower.
HEILUÐ AF ÁHRIFUM MISNOTKUNAR

Ég hef komist að því að allir lenda í einhverjum slæmum atburðum á lífsleiðinni, mismiklum en við berum öll einhver sár og ör eftir slæma lífsreynslu. En við ættum aldrei að skammast okkur fyrir slæmu atburðina sem við lendum í, þeir eru bara partur af hlutunum sem við þurfum að ganga í gegnum til þess að komast í gegnum lífið. 

Ég hef verið misnotuð þrisvar sinnum af þremur mismunandi mönnum og í alltof mörg ár hef ég skammast mín fyrir eitthvað sem ég bað ekki um að lenda í og hafði enga stjórn á. Ég hef alltaf kennt mér um mína vanlíðan og fundist ég bera ábyrgð á henni. Það tók mig langan tíma að komast á þann stað sem að ég er á núna, það tók mig langan tíma að samþykja að þessir hlutir hefðu komið fyrir mig og að það væri undir mér komið hvernig ég myndi takast á við þá. Ég sá að ég gat valið um það að hætta að láta þessa menn stjórna mínu lífi, hætta að lifa sem fórnarlamb og vinna í þessum hlutum eða halda áfram að lifa í skömm og vanlíðan. Það erfiðasta var að átta sig á að þetta var allt undir mér og mínu hugarfari komið, fólk gat hjálpað mér en það gat enginn komið mér í gegnum þetta nema ég sjálf. 

Ég er búin að vera hjá sálfræðing í rúmlega fjögur ár en það var ekki fyrr en núna í vetur að ég byrjaði að vinna í þessum atburðum, sú meðferð er eitt það erfiðasta sem að ég hef gengið í gegnum. Það komu margir tímar þar sem mig langaði mest af öllu bara að hætta, því ég ímyndaði mér að mér myndi aldrei líða betur. Ég áttaði mig þó á því að til þess að líða betur þá þyrfti mér mögulega að líða aðeins verr í einhvern tíma. Ég ákvað að trúa því að ég myndi komast í gegnum þetta og að mér myndi líða betur eftir á. Ég ákvað að það væri vel þess virði að ganga í gegnum þrjá mjög erfiða mánuði af mjög mikilli vanlíðan og fjárfesta þá í betri líðan það sem að eftir væri af mínu lífi. Það koma auðvitað slæmir dagar inn á milli hjá mér en þeir eru mun færri en þeir voru og þá kann ég svo mikið að meta góðu dagana mína. 

Ég hef áttað mig á því að við stjórnum ekki þeim atburðum sem að við lendum í en það er undir okkur komið hvernig við tökumst á við þá, enginn sagði að það myndi verða auðvelt en lífið er ekki alltaf auðvelt og við höfum alltaf val. Val til þess að berjast fyrir hamingjunni okkar eða stinga hausnum í sandinn og takast ekki á við lífið. Auðvitað þarf maður stundum að vorkenna sjálfum sér og líða illa en við verðum að passa að það vari ekki of lengi því lífið bíður upp á svo marga frábæra hluti sem maður má ekki fara á mis við.

 Ég ákvað að skrifa greinina mína því ég vil nota mína slæmu reynslu í að hjálpa öðrum og ef þetta hefur hjálpað einhverjum þá er það nóg fyrir mig.


Þuríður Anna Sigurðardóttir

Hug and smile


Tuesday, February 18, 2014

SMILER CAN CHANGE IT ALL
                                       SMILER CAN CHANGE IT ALL 

Gegga puplished a book about me in october 2013... 

A little taste from it: 

This book is written as a consequence of my unfaltering belief that the world can be improved with a smile.
When we smile, we feel good, and we pass on that good feeling to others. Even the grumpiest people cheer up when someone smiles at them. I speak from experience: I used to be the grouchiest grouch of them all – some of the time, at least.

Throughout my life I had often wondered what its purpose was, and had asked my Creator some big questions. Yet for the longest time, I found the answers lacking. I was not as happy as I longed to be, and had a hard time understanding why my life wasnt working out the way I wanted it to. Today I have a better understanding of the reason – I was having a hard time loving myself unconditionally. No one had taught me how to do it. I rarely felt OK just as I was… I was never quite “enough”, or so it felt to me. I made unconscious demands on others… such as that they “make me” happy. At the same time I took responsibility for their happiness. This was both a difficult and complicated thing to execute, and I failed again and again. My self-image was in tatters....................

                   Now, at last – when I have reached middle age I have realized that....SMILER GETUR ÖLLU BREYTT


Gegga gaf út bók um mig í október 2013... 

Smá smakk úr henni:

Þessi bók er skrifuð vegna óbilandi trúar minnar á hægt bæta heiminn með brosi. 
Þegar við brosum þá líður okkur vel og við smitum þeirri vellíðan til annarra. Jafnvel fýlupúkar kætast ef brosað er til þeirra... og tala ég þar af reynslu, þar sem ég var sjálf endrum og eins fýlupúki af fúlustu gerð.

Í gegnum lífið velti ég oft fyrir r tilgangi þess og spurði almættið stórra spurninga... en fannst lengi vera fátt um svör. Ég var ekki eins hamingjusöm og ég vildi vera og skildi illa af hverju f mitt gekk ekki upp á þann hátt er ég kaus. Í dag skil ég betur ástæðuna; ég átti ansi erfitt með að elska sjálfa mig skilyrðislaust. Enginn hafði kennt r það. Mér fannst ég sjaldan vera fullgild eins og ég var... ég var aldrei alveg „nóg“... að r fannst. Ég gerði ómeðvitað kröfur til annarra... kröfur um að aðrir „gerðu mig hamingjusama. Að sama skapi k ég ábyrgð á hamingju þeirra. Þetta var bæði erfitt og öfugsnúið í framkvæmd og að mistakast þetta æ ofan í æ braut sjálfsmynd mína í þúsund mola.....................


loksins komin á miðjan aldur hef ég áttað mig á því að....


Hug and smile
Tuesday, February 11, 2014

THE MAN ON THE MOON                                                          THE MAN ON THE MOON

I am definitely firing on all cylinders these days!

Although the world is big there is nothing that can stop me, Smiler!

I have the dream of making the world better and took an oath to preach my message around the world. But in order to do that I must become quite famous, even more famous than other great and famous people like Elvis Presley, The Beatles, Tina Turner, Jesus Christ, my creator Gegga etc. Everything is possible though... or kind of.

However, I did not expect to reach all the way to the man on the moon, but WHY NOT? He is obviously a guy that carefully oversees things, whereas he has a view over the planet.

Everything starts with dreams and some of us are not afraid of building castles in the sky – are sky-high and think out loud. Some called those people “dreamers”, but it was exactly people that had such way of thinking that wanted to get to the moon, and never gave up – and succeeded at the end!

Everything that you experience starts as a thought – which you then act upon.

I have given myself an unbreakable formula in my lifepath:

Concentration + positivity + persistence = VICTORY!

What dream do you have that you are so longing for to become true?

Don’t give up!


Go for it… ..GO!
KALLINN Í TUNGLINU

Ég er aldeilis í stuði með Guði þessa dagana!

Þótt veröldin sé risastór þá er ekkert sem nær að stoppa mig, Smiler!

Ég á mér þann draum að bæta heiminn og sór þess eið að breiða boðskap minn út um veröld víða. En til þess verð ég að vera ansi frægur, jafnvel frægari en aðrir stórir og flottir eins og Elvis Prestley, Bítlarnir, Tina Turner, Jesús, Gegga skapari minn o.fl.  Allt er samt hægt... eða þannig sko.

Ég átti þó ekki von á að ná alla leið til karlsins í tunglinu – en ÞVÍ EKKI? Hann er greinilega gæi sem fylgist vel með, enda með yfirsýn yfir alla jörðina. 

Allt byrjar jú með draumum og sum okkar eru óhrædd við að byggja skýjaborgir – eru skýjum ofar og hugsa hátt. Sumir kölluðu þannig fólk “draumórafólk”, en það var einmitt þannig hugsandi fólki sem langaði að komast til tungslins... og gafst aldrei upp – og því tókst það á endanum!

Allt sem þú upplifir byrjar jú sem hugsun þín... sem þú framkvæmir.

Ég hef gefið mér óbrigðula formúlu í sköpunarferli lífs míns:

Einbeitni + jákvæðni + seigla = SIGUR!

Hvaða draum átt þú sem þig dauðlangar að sjá sem veruleika?

Ekki gefast upp! 

Go for  it ....... GO!!
Tuesday, February 4, 2014

I'M AN ANGEL AND I KNOW IT


                                                  I'M AN ANGEL AND I KNOW IT

I believe that I'm an angel, although I do not act like one all the time. 
I tend to forget this and then instead believe something ridiculous, for instance, that I am a born sinner and will never come close to reaching the level where my best brother, Jesus Christ is standing. That is how religion was instilled into my brain in school in the old days, and it can be really hard to deprogram such a belief.

Today I KNOW that I am surely holy and “heaven-like” – because it is often said that God created the man in His image... and I choose to believe that story. (If you think now: Smiler is not human - I say to you - think again)!

Regularly I have to remind myself of this because my behavior is controlled by my believe of who I am and what I want! Indeed I want to be “with myself” and show love, joy and creativity as often as I can – which is a gift from God’s omnipotence.

Pictures don’t lie... which showed when my creator Gegga took a snow bath the other day!
ÉG ER ENGILL OG ÉG VEIT ÞAÐ!

Ég trúi því oftast nær að ég sé engill þó ég hagi mér ekki alltaf sem slíkur. 
Ég á það nefnilega til að gleyma því og trúa þá einhverju fáránlegu í staðinn, t.d. því að ég sé fæddur syndari og muni aldrei ná með tærnar þar sem Jesús - minn besti bróðir - hefur hælana! Þannig var sú trúarfræðsla sem ég fékk í den og erfitt getur verið að “afprogrammera” hana.

Í dag VEIT ég þó að ég er fullkomlega heilagur og guðdómlegur – enda er jú sagt að Guð hafi skapað manninn í sinni mynd – og ekki lýgur sú saga. (Ef þú hugsar nú: Smiler er ekki mennskur - segi ég - hugsaðu betur)!

Ég þarf að minna mig á þetta reglulega því hegðun mín stjórnast af trú minni um það hver ég er og hvað ég vil! Ég vil jú endilega ná sem oftast að “vera með sjálfum mér” –  sýna kærleikann, gleðina og sköpunarkraftinn sem er gjöf frá almættinu og ég bý svo ríkulega að!

Myndir ljúga ekki... sem sýndi sig er Gegga skapari minn lagðist í snjóbað um daginn!


Hug and smile