Tuesday, April 29, 2014

GREEN FOR GOOD


                                                             GREEN FOR GOOD

Do you know the truth about green color? 

Green represent our deepest natural emotions and feelings. It makes us feel more relaxed, more peaceful and endlessly loving! Green is the color of the Heart Chakra which is placed in the center of the chest. All your wildest dreams have home in your heart. 

 If you are sick - green color is the color of healing, both physical and emotional.

Humans are part of the nature - no wonder that most people love to be in it, either wild or walk in city gardens with trees and flowers... it makes the heart smile! 

And when your heart smiles, your body heals and your dreams come true!

GRÆNT FYRIR GOTT

Þekkir þú sannleikann um græna litinn?

Grænn stendur fyrir okkar dýpstu tilfinningum. Hann róar okkur, gerir okkur friðsælli, elskulegri og kærleiksríkari á allan hátt. Grænn er litur chakra hjartastöðvarinnar sem er staðsett í miðjum brjóstkassanum rétt fyrir ofan hjartað. Allir þínir villtustu draumar eiga heima í hjartanu.

Ef þú ert veik(ur) þá er grænn rétti liturinn - gefur líkamlega og andlega heilun. 

Manneskjan er hluti af náttúrunni - ekki skrýtið að flest fólk elskar villta náttúru, nú eða ganga um í görðum með trjám og fallegum blómum... það fær hjartað til að brosa breitt...

og þegar hjartað brosir þá heilar það líkamann og framkallar drauma þína!


Hug and a smileTuesday, April 22, 2014

JUST ASK FOR A MIRACLE!
                                                       JUST ASK FOR A MIRACLE!

Me and Gegga went to the countryside and had it cozy with candle lights, thankful for being without an internet connection. 
It was cold and gloomy outside, temperature about zero degrees and we even had hail showers. Not too much fun to hang out outside except for in the hot tub that waited on the deck, but Gegga preferred to stay inside in her pajamas.

After a few days being a hermit, two of Gegga's friends dropped by for a visit and of course she offered them to check out the hot tub. They got all excited and fired up when Gegga turned on the water – they were certainly going to lie there and make the warm water soften up tight muscles.

But then it all started… almost no water was streaming from the pipes and on top of that it was cold. This had never happened before and they hustled and grinded for hours on the pipes and equipment with everything they had to make it work but nothing happened. They even contacted the landlords (who were in Florida btw) but they had no idea of what went wrong.

The day after, on Easter Day, they kept trying for a while without any results.. until Gegga got the idea to ask the famous guy, that was known for fixing all possible things back in the day, to fix the hot tub problem. The guy had been resting for 2 days – and risen up this Easter Day morning fresh and able to do wonders.

Gegga decided that she could and would go into the hot tub. Her faith was strong. She hurried into the swimsuit – had a good conversation with the Master and asked for a miracle. Then she stepped into the hot tub – half empty and cold.
… And a MIRACLE HAPPENED – hot water started to flow and the hot tub filled in a heartbeat! The roars from the girls could be heard to all towns all over the country.

Never will I doubt the master Jesus can heal and fix everything! Good to remind ourselves of how he responded after being asked about the miracles: Everything that I can, you can do as well – and a lot more!


Ps. The picture is of Inga, our friend, in the cold water just before the miracle happened.BIDDU BARA UM KRAFTAVERK!

Við Gegga skruppum í páskafrí í sveitina og höfðum það huggó við kertaljós og kósíheit – þakklát fyrir að vera netsambandslaus.
Úti var kalt og hráslagalegt, hitastig um 0 gráður og gekk á með éljum. Ekki mikið gaman að vera úti við nema þá í heitapottinum sem beið á pallinum, en Gegga kaus frekar að kúra í náttgallanum inni.   

Eftir nokkra daga einveru kíktu tvær vinkonur okkar í heimsókn og ekki annað hægt en að bjóða þeim í pottinn. Það kurraði í þeim ánægjan og tilhlökkunin er Gegga skrúfaði frá krananum – aldeilis sem þær ætluðu að liggja í bleyti og láta hitann mýkja upp stífa vöðva.

En þá byrjaði ballið... lítið sem ekkert vatn streymdi í pottinn og það litla sem kom var kalt. Þetta hafði aldrei skeð áður og hömuðust þær með öllum ráðum á krönum og stillingum í marga klukkutíma. Mikið lá við og haft var samband við eigendur pottsins sem staddir voru á Flórída en þeir skildu heldur ekki upp né niður.

Daginn eftir, á páskadag, var tilraunum haldið áfram lengi lengi – án  árangurs... þar til Geggu datt allt í einu í hug að biðja fræga gæjann, sem var þekktur fyrir að fixa allt mögulegt í gamla daga, um að laga pottinn. Gæinn hafði legið í dái í 2 sólarhringa – og risið upp þennan páskadagsmorgun frískur og fær í flestan sjó að sagt var.

Gegga ákvað að hún gæti og skyldi fara í pottinn. Trú hennar var sterk. Hún dreif sig í sundbolinn – spjallaði við meistarann og bað um kraftaverk.  Síðan steig hún í pottinn – hálftóman og kaldan.
... OG KRAFTAVERK GERÐIST! Heitt vatn byrjaði að streyma og potturinn fylltist á skömmum tíma! Unaðsóm skvísanna mátti heyra bergmála um allar suðursveitir.

Aldrei mun ég efa það hér eftir að meistari Jesús getur læknað hvað sem er! Gott að minna sig líka á hverju hann svaraði er hann var spurður um kraftaverkin: Allt það sem ég get gert getur þú líka – og miklu meira en það!

P.s. myndin er af Ingu, vinkonu okkar, að sulla í köldu vatninu - rétt fyrir kraftaverkið mikla!


Hug and a smile!Tuesday, April 15, 2014

BEYOND ALL HOPE - smilerstory from Katrín Björk
                                                             BEYOND ALL HOPE

For little over 7 years ago me and my husband finally became parents. It took us 5 years to reach this goal. We had been through three ICSI were I became pregnant after the first one. But I had a miscarriage. In our third ICSI circle we had to switch to donor sperm. Most of us expect to become parents and this battle is very hard, when you see people constantly take your place in the line, even people that wasn't trying to have a baby.

We were very absent minded people when we walked out from the doctor, after the first ultrasound. We had had two embryos transferred that had been frozen, and were now expecting triplets! Later we found out that we were expecting identical boys and a girl.
Before the pregnancy was half way through, we found out there was a problem called Twin-to-Twin transfusion Syndrome. My identical boys shared a placenta and now one got almost all of the blood flow and the other almost nothing. This meant a trip to Belgium for a laser surgery on the placenta. The surgery went well but shortly after we came home both of the boys had a growth inhibition. 
A few weeks post surgery one boy had water around his heart. That meant that this could go either way. I decided to not worry beforehand, but rest a sure that I would get three healthy children in my arms. Two weeks later the little heart had stopped beating. I concentrated on the fact that I still carried two children that where alive, along with the deceased one. The positive thing about my little boys death is that his brother started growing normally. They where all born four weeks later, three months premature. We had finally become parents, but our babies were very tiny and the next step was a long time in the NICU, but it was a time without any major crisis. They are now active elementary school kids, which are very clear about the fact that they are triplets, even though the third brother is absent.

Little over three years later I became pregnant again. This time I became pregnant after IUI (then the fertilization happens within the body) with sperm from the same donor that was used for the older kids. It was a multiple pregnancy again but this time only with twins. That pregnancy was wonderful and a boy and a girl where born after 39 weeks. These children would probably not exist if their brother had lived. 

I still have trouble believing that I carried five children in two pregnancies and that we have four active children, who give us so much each and every day.FRAM ÚR BJÖRTUSTU VONUM

Fyrir rúmum 7 árum síðan urðum ég og eiginmaður minn loksins foreldrar. Það hafði tekið 5 ár að ná þessum áfanga. Við höfðum farið í þrjár smásjárfrjóvganir, þar sem ég varð ólétt eftir fyrstu meðferðina sem endaði í fósturláti. Svo var skipt í gjafasæði í þriðju meðferðinni. Við göngum langflest út frá því að verða foreldrar og þessi barátta er lýjandi, þegar maður horfir á hverja manneskjuna á fætur annarri fara fram fyrir mann í röðinni, jafnvel án þess að hafa nokkuð verið að reyna að eignast barn.

Við vorum heldur betur utanvið okkur þegar við gengum út frá læknisstofunni eftir fyrstu sónarskoðunina. Eftir uppsetningu tveggja frystra fósturvísa áttum við von á þríburum! Síðar kom í ljós að þetta voru eineggja strákar og ein stelpa.
Áður en meðgangan var hálfnuð kom í ljós að upp var komið vandamál hjá strákunum, en þar sem þeir voru eineggja deildu þeir fylgju. Annar fékk megnið af blóðflæðinu og hinn nánast ekki neitt. Þetta þýddi ferð til Belgíu í lazeraðgerð á fylgjunni. Aðgerðin gekk vel en fljótlega eftir heimkomu fór að bera á vaxtarskerðingu hjá þeim báðum. Nokkrum vikum eftir aðgerð kemur í ljós vatn í kringum hjartað hjá öðrum þeirra. Þarna gat brugðið milli beggja vona. En ég ákvað að fara ekki að hafa áhyggjur fyrirfram, heldur ganga út frá því að ég fengi þrjú heilbrigð börn í fangið. Eftir tvær vikur var litla hjartað hætt að slá. Ég gekk þó enn með tvö lifandi börn ásamt því látna og ég einbeitti mér að þeirri staðreynd. Það jákvæða var að við lát litla guttans míns fór bróðir hans að stækka eðlilega. Þau fæddust öll fjórum vikum seinna, þremur mánuðum fyrir tímann. Við vorum orðnir foreldrar en börnin okkar voru pínulítil kríli og við tók langur og strangur tími á vökudeildinni, án stóráfalla þó. Þau döfnuðu vel og eru núna hressir skólakrakkar, sem eru með það alveg á hreinu að þau eru þríburar þó þriðja bróðurinn vanti.

Rúmum þremur árum síðar varð ég ólétt aftur. Sú ólétta kom eftir tæknisæðingu (þá á frjóvgunin sér stað innan líkamans) með sæði frá sama gjafa og hafði verið notaður þegar eldri börnin urðu til. Aftur voru það fjölburar en einungis tvíburar í þetta sinn. Sú meðganga gekk frábærlega og drengur og telpa fæddust fullburða eftir 39 vikna meðgöngu, sem hefðu líklega ekki orðið til, hefði bróðir þeirra lifað. 

Ég stend sjálfa mig enn í dag að því að eiga bágt með að trúa að ég sé virkilega búin að ganga með fimm börn í tveimur meðgöngum og að við séum með fjögur hress börn hjá okkur, sem gefa okkur svo mikið á hverjum degi.

Katrín Björk BaldvinsdóttirHug and a smile


  

Tuesday, April 8, 2014

GEGGA HAD IT COMING FOR HER...

                                                      GEGGA HAD IT COMING FOR HER...

Like I said last week, me and Gegga were sick and therefore we were too lazy to blog… except putting forth an excuse that we couldn’t.

Gegga had been irritated about unusually high rate of sick leaves at her workplace (the psychiatric ward) and sensed at little injustice because then she would have to work harder and then would NEVER take sick leaves herself – not missing out a day at work this century! With this complaint she knew she could be calling over herself illness, but tried to counter attack and made a weak try to thanks heavens for good health…

… but that didn’t work out well since she got the flu (when she had a day off) with high fever, aches, and insomnia. 24 hours later she was supposed to host two workshops in the Smiler Ideology, which emphasizes that you are responsible for your life – you are your own creator with thoughts, words and acts.

ATTITUDE – ATTITUDE AND ATTITUDE  is what creates your future!

She looked at the sky “I got it!” smiled and decided not to cancel her talk, but to be well enough when the time would come. Experience had taught her that focus was important. She could not afford to be sick and a miracle happened; she rose healthy from her bed the next morning and was fresh.

Never underestimate how healthy and giving the joy of work is! Choose a profession that you like and where you can express your creativity to the fullest in a positive way.


And remember to THANK!
GEGGU VAR NÆR...

Eins og ég sagði í síðustu viku þá vorum við Gegga veik og nenntum því ekki að blogga... nema afsökunarbeiðni um að við gætum það ekki.

Gegga hafði verið að pirra sig yfir óvenju hárri veikindatíðni á vinnustaðnum sínum (geðdeildinni) og fannst fremur óréttlátt að vegna þess þyrfti hún að leggja harðar að sér og væri svo ALDREI veik sjálf – ekki vantað dag í vinnu á þessari öld! Með þessu kvarti vissi hún samt að hún gæti kallað yfir sig veikindi, reyndi að snúa vörn í sókn og af veikum mætti þakka almættinu fyrir góða heilsu...

...en tókst ekki betur til en svo að einn daginn sem hún átti frí, helltist yfir hana flensa með háum hita, beinverkjum og svefnleysi. Sólarhring síðar átti hún að halda tvö námskeið í Smilerhugmyndarfræðinni sem leggur áherslu á að þú berir fulla ábyrgð á lífi þínu - sért þinn skapari með hugsunum, orðum og athöfnum.

VIÐHORF – VIÐHORF OG VIÐHORF er það sem skapar framtið þína!

Hún horfði til himins ”I got it!”, brosti og ákvað að afboða sig ekki, heldur vera orðin hress er til kæmi. Reynslan hafði líka kennt henni að focus skiptir miklu máli. Hún mátti bara alls ekki vera að því að vera veik og kraftaverk gerðist; hún reis úr rekkju daginn eftir, hress og kenndi sér hvergi meins.

Það skal aldrei vanmeta hversu heilsusamleg og heilandi vinnugleðin er! Veldu þér því starf við hæfi þar sem þú nýtir sköpunarkraft þinn í botn á jákvæðan hátt.

Og mundu að ÞAKKA!Hug and a smile

Tuesday, April 1, 2014

NO STORY THIS WEEK                                                  NO STORY THIS WEEK


Just saying hi and by.

No smilerstory this week. Have been sick – shit happens – not in my stomac though, but flu with fever.

I better should not have bragged about being healthier than all the others.

Being humble and thankful is best for your health anyways
... and resting and release stress in Mother Nature!ENGIN SAGA ÞESSA VIKUNA

Segi bara hæ og bæ!

Engin smilersaga þessa vikuna. Hef verð veikur - shit happens, þó ekki með magapest, heldur flensu með háum hita.

Hefði betur sleppt því að monta mig yfir því að vera heilsubestur... eitthvað annað en hinir...

Auðmýkt og aftur auðmýkt er það sem reynist heilsu – og heillavænst
... svo ekki sé minnst á að slaka á í guðsgrænni náttúrunni!!Hug and a smile