Tuesday, May 27, 2014

BE GOOD TO YOUR MOM                                                         BE GOOD TO YOUR MOM

When a child is born it's a miracle... Agree? 

I hope you'll agree that your child (if you have one) is worth more than its weight in gold. (I'm not talking about those moments when you would do almost anything to get rid of it, say when it's lying on the floor in the grocery shop and screaming for candy... and you haven't slept for a week).

What can be more valued than watching life itself mirrored in our kids? And most parents are proud of being parents. But it is difficult to be a nourishing parent if the parent is exhausted and fagged out. 

I quite often feel sorry for Mother Earth - knowing how much she tries to give us all her best, but we yell and scream and scratch for more and more... and even more. 

No wonder why her patience is over and her body shakes and cries heavenly tears in overflow.


Grow up! Be good to your mom. 

... She will then give you abundance!VERTU GÓÐ(UR) VIÐ MÖMMU ÞÍNA

Þegar barn fæðist er það kraftaverk... Sammála?

Þú ert vonandi sammála því að barnið þitt (ef þú átt barn) er virði meira en þyngdar sinnar í gulli. (´Eg er ekki að tala um þau skipti þegar þú vildir gera nánast allt til að losna við það, er það liggur æpandi á gólfinu í búðinni og heimtar sælgæti... og þú hefur ekki sofið í viku).

Hvað er meira virði en að sjá lífið sjálft speglast í krökkunum okkar? Flestir foreldrar eru hreyknir af að vera foreldrar. En það er erfitt að gefa af sér sem foreldri þegar foreldrið er úthaugað og búið á því.

Oft finn ég til með Móður Jörð - vitandi hve mikið hún reynir að gefa okkur allt sitt besta, en við heimtum með frekju meira og meira og ... miklu meira.

Ekki furða að líkami hennar skjálfi og hristist og hún gráti himneskum tárum svo út úr flóir.


Þroskastu nú... og vertu góð(ur) við hana mömmu þína. 

... Hún mun þá umvefja þig allsnægtum!Hug and a smile

Tuesday, May 20, 2014

CARRYING MANY FACES?

                                                            CARRYING MANY FACES?

What is your real and true identity?

Most of us know the job of role-playing, depending on the situation. Jump between roles whether we are at work, at home, or at a party with old classmates. 

Is any side of us more true than the other or do we have different sides that are just as true as one another.

A diamond has many sides but all of them are a part of the diamond itself and just as valuable if you think about it.

Let´s face it!ÁTTU ÞÉR MÖRG ANDLIT?

Hvert er þitt rétta og sanna andlit?

Flest þekkjum við það að fara í mismunandi hlutverk eftir aðstæðum. Hoppa á milli hlutverka eftir því hvort við erum í vinnu, heima við eða í partý með gömlum skólafélögum.

Er eitthver hlið á okkur sannari en önnur eða eigum við mismunandi hliðar sem eru álíka sannar?

Á demanti eru margar hliðar, en allar eru þær þó hluti af demantinum og jafn dýrmætar ef nánar er skoðað.

Lets face it!Hug and a smileTuesday, May 6, 2014

HELL
                                                           HELL

What and were is this "hell" which some people believe in?

Their belief can be so strong that everything good is kept out. They expect the worst, from life itself - and death also!

Maybe it's just the fear controlling your though, when you forget who you really are. 
Forget that you are a CREATOR, connected to everything else in life. You are ALL ONE!

If you go within and have chat with your soul, you will experience truth, love, piece and bunch of joy!

Don´t burn yourself in the dragon fire. Better to swim with joyful dolphins.
HELVÍTI

Hvað og hvar í assk... er þetta "helvíti" sem sumir trúa á? 

Trúa jafnvel svo stíft á það, að hið góða kemst ekki að. Búast jafnan við hinu versta, frá lífinu - og dauðanum líka!

Kannski birtist það bara í hugsun þinni, sem ótti, þegar þú gleymir því hver þú ert í raun. Gleymir því að þú ert heilög sál sem ekkert fær grandað og hreinlega steingleymir að þú ert SKAPARI, samofinn öllu lífinu. Þú ert EITT MEÐ ÖLLU!

Ef þú ferð inn á við og spjallar við sál þína, þá finnur þú sannleika, kærleika, frið og skríkjandi gleði! 

Ekki detta í eldhaf drekans. Syntu frekar með kátum höfrungum.


Hug and a smile