Tuesday, November 25, 2014

REST ON MY CHEST
                                                            REST ON MY CHEST 

Touching and hugging someone who we love deeply is what we like to be doing most of our time – I guess.  ;-)

But what about touching and hugging some stranger who might need a hug?  Could you possible give someone today a comfort and a big long hug - full of compassion – someone you don´t even know very well?

Well if you do that – you might surprisingly discover that this specific hug is a great gift you are giving to yourself.HVÍLDU VIÐ BRJÓST MÉR 

Að snerta og faðma einhvern sem við elskum innilega er það sem við viljum vera að gera flestum stundum – reikna ég með. ;-)

En hvað með að snerta og faðma einhvern ókunnugan sem þarfnast faðmlags? Gætir þú mögulega gefið einhverjum í dag huggun og langt og innilegt faðmlag, uppfullt af umhyggju – einhverjum sem þú þekkir lítið eða ekkert?

Ef þú nú gerðir það, gætir þú, þér til undrunar, komist að því að þetta einstaka faðmlag væri stór gjöf sem þú værir að gefa sjálfum þér.Hug and a smile
Tuesday, November 18, 2014

DON´T FORGET TO CELEBRATE!
                                               DON´T FORGET TO CELEBRATE!

Unbelievable but it is one year since the book about me SMILER can change everything was published, it´s almost as it happened just yesterday.

As often is the case when a milestone is reached celebrating is forgotten and work just carries on – but it´s important to celebrate – both little and big milestones. Otherwise there is a danger of burn-out and your energy  gets depleted.

When my book was published there was a publication celebration – YES!!! We even had a well known band “Dúkkulísurnar” that played for the guests.

Your soul loves to celebrate so don’t forget to – even though it is just with a big YESSSS!!EKKI GLEYMA AÐ FAGNA!

Ótrúlegt en það er ár liðið síðan bókin um mig SMILER getur öllu breytt kom út – rétt eins og gerst hafi í gær.

Oft vill það gerast þegar áföngum er náð að það gleymist að fagna og bara haldið áfram að vinna - en það er mjög mikilvægt að fagna – bæði litlum og stórum áföngum. Annars er hætt við “burn out” einkennum og orka þín klárast.

Þegar bókin mín kom út þá var haldið útgáfupartý með öllu – YES!!!! Meira að segja spilaði þekkt hljómsveit “Dúkkulísurnar” fyrir gesti.

Sál þín elskar að fagna svo aldrei gleyma því – þó ekki væri nema með stóru YESSSS!


Hug and a smile 
Tuesday, November 11, 2014

WE ARE ALL INNOCENT                                                          WE ARE ALL INNOCENT

In the eyes of God we are ALL innocent - always.

 Also the bad guy who stole Gegga's Christmas lights from her balcony, many years ago. That time she really got pissed and wanted to nail him (but couldn't) . . . just to teach him what is right from wrong, it was her duty she thought ;-) 

Today for her, right is to stop judging others and realize that everyone is always doing his best regarding to his situation and what he believes is best for his own sake. . . even though wise people don´t agree with that.

Gegga herself stole few things from stores when she was teenager –  just to impress others kids in the school . . . who were doing just the same to impress others.

When I forgive and don't take things personally I find PEACE . . . and there is nothing more exiting than exactly that.VIÐ ERUM ÖLL SAKLAUS

Í augum Guðs erum við öll saklaus – alltaf.

Líka slæmi gæinn sem stal jólaseríunni af svölunum hennar Geggu fyrir mörgum árum. 
Á þeim tíma varð hún pirruð og reið og vildi virkilega negla hann og . . . kenna honum muninn á réttu og röngu - það var jú skylda hennar, fannst henni ;-)

Rétt, í dag fyrir Geggu, er að sleppa því að dæma aðra og sjá að allir eru alltaf að gera sitt besta miðað við aðstæður og trú þeirra á hvað gagnist þeim til að upplifa vellíðan og hamingju - þrátt fyrir að vitringar séu þeim ekki sammála.

Þegar Gegga var unglingur þá stal hún sjálf nokkrum sinnum úr verslunum – bara til að ganga í augun á skólafélögum sínum og öðlast viðurkenningu þeirra . . . sem gerðu nákvæmlega það sama til að ganga í augun á öðrum.


Þegar ég fyrirgef og tek ekki neinu persónulega þá upplifi ég FRIÐ . . . og það er ekkert eins spennandi og ákkurat það.Hug and a smile 


Tuesday, November 4, 2014

WISH YOU A NICE CUP OF COFFEE . . .


                                           WISH YOU A NICE CUP OF COFFEE . . .

. . . Weather you drink coffee or not!

Sometimes (though not as often as before) I think I might know exactly what's best for others. But the truth is, I really don´t like when others act as they know what's best for me.

I heard the best love confession ever; "As You Wish" when I attended at workshop with Neale Donald Walsch, the author of the bestselling books Conversations with God.

These words express deep respect for the other and his freedom to choose for himself.  
Then you can choose for yourself if it suits you to be in a company with that person, e.g. if she drinks to much alcohol and behaves like a lunatic . . . just to mention an example.

Lucky you - can always choose!  ;)ÓSKA ÞÉR GÓÐS KAFFIBOLLA . . . 

. . . Hvort sem þér líkar kaffi eða ekki!

Það kemur fyrir (þó sjaldnar en áður) að ég telji mig vita hvað er öðrum til heilla og fyrir bestu. Samt leiðist mér fátt eins mikið og þegar fólk þykist vita hvað er mér fyrir bestu.

Flottustu ástarjátningu allra tíma; "Eins og þú vilt" - heyrði ég er ég var á námskeiði hjá Neale Donald Walsch höfundi metsölubókanna Samræður við Guð.

Þessi orð lýsa djúpri virðingu fyrir öðrum og frelsi þeirra til að velja fyrir sig. Þú getur svo valið sjálf(ur) hvort það hentar þér að vera í samneyti við viðkomandi t.d. ef hann/hún drekkur óhóflega mikið áfengi og lætur öllum illum látum . . . svo dæmi sé tekið.

Heppin(n) þú - getur alltaf valið! ;)