Tuesday, December 30, 2014

MY JOB TO CREATE MY NEW YEAR!                                         MY JOB TO CREATE MY NEW YEAR!

Next year I’m gonna step into my greatness and shine . . . more then ever before!

 I will embrace everything in my past, knowing that all painful experiences had the purpose to prepare me for my next steps in my coming future. It’s all lessons I needed, and that’s why I’m very thankful for all of them .  .  . or at least I know I should be ;-)

I know also that I don´t need anything from the outside world to create abundance in my life – it’s all within – my tools are Thoughts, Words and Actions!  Feelings are though very necessary to spice up and manifest our dreams.  

What about using those tools and give your dreams strong wings to fly? It's though more save to be in a company of angels when you’re flying and it’s just magical what they always seem to show up when we have made a decision to follow our dreams.

My future is mine and there is nothing that could change that .  .  . thanks God. No one can take the Power of my Creativity from me (my tools) – it belongs to me completely!

I surly hope I’ll take responsibility of my thinking, decisions and behavior so I will create fantastic and a HAPPY NEW YEAR!
MITT HLUTVERK AÐ SKAPA NÝJA ÁRIÐ MITT!

Næsta ár ætla ég að stíga inn í mikilfengleik minn og skína skærar en nokkru sinni fyrr! 

Ég mun upphefja allt úr fortíð minni, vitandi að allur sársauki og erfiðar upplifanir hafa þann eina tilgang að undirbúa mig undir næstu skref mín í komandi framtíð.  Allt sem ég hef upplifað hefur kennt mér mikilvæga hluti og þess vegna er ég mjög þakklátur fyrir þá reynslu .  .  . amk. veit ég að ég ætti að vera það ;-)

Ég veit líka að ég þarfnast ekki neins utanaðkomandi til að skapa allsnægtir í lífi mínu – allt býr innra með mér – tæki mín og tól eru hugsun, orð og athöfn! Tilfinningar eru líka nauðsynlegt krydd fyrir drauma okkar til að rætast.

Hvað um að nota þessi tól og gefa draumum þínum þannig sterka vængi? Þó er öruggara að vera á meðal engla er þú flýgur og það er kraftaverki líkast hve þeir skjóta oft upp kollinum þegar við höfum tekið stefnuna á að fylgja draumum okkar.

Framtíð mín er mín og það er ekkert sem getur breytt þeirri staðreynd – þökk sé Guði. Enginn getur tekið sköpunarkraftinn (tólin mín) frá mér – hann tilheyrir mér algjörlega!

Ég vona svo sannarlega að ég taki ábyrgð á hugsunum mínum, ákvörðunum og hegðun svo ég skapi stórfenglegt og GLEÐILEGT NÝTT ÁR!Hug and a smile

Tuesday, December 23, 2014

MERRY CHRISTMAS - YOU ARE REBORN!


                                          MERRY CHRISTMAS - YOU ARE REBORN!

It is enjoyable to see how easily we are able to smile and be joyful and get into the Christmas spirit . . . . I wish it was always Christmas. How about extending these Christmas, in each end – and have them cover the whole year?

You are born as a savior and are constantly recreating and reinventing yourself – both body and mind  – think about that! That is what research shows. So it's important to be aware of WHO you want to be today and set yourself free from old thoughts and ideas and recreate yourself NEW . . . if you like!

It is refreshing to remind ourselves of this fact every day and if you forget, then I – Smiler – am ready to get in your mouth and make you produce a smile!GLEÐILEG JÓL - ÞÚ ERT ENDURFÆDDUR! 

Gleðilegt er að sjá hversu auðvelt okkur tekst að brosa og kætast og komast í kærleiksgírinn á jólunum . . . bara að jólin væru alltaf. Hvað um að framlengja þessum jólum, teygja þau í báða enda og láta þau ná yfir alla daga ársins?

Þú ert fædd(ur) frelsari og þú endurskapast stöðugt að miklu leiti hvern dag – bæði hugur og líkami - pæld´í því! Þetta segja vísindi nútímans. Það er því mikilvægt að vera meðvitaður/meðvituð um HVER þú vilt vera í dag og gefa þér frelsi frá gömlum hugsunum og hugmyndum og endurskapa sjálfa(n) þig NÝJA(N) . . . ef þú vilt! 


Á hverjum morgni er við nuddum stírurnar úr augunum þá er hressandi að minna sig á þetta og ef þú gleymir því, þá er ég - SMILER  - alveg til í að skella mér á milli munnvikanna og hjálpa þér við að framkalla bros!


Christmas hug and a big smile to you!


Tuesday, December 16, 2014

HOW MANY SNOWFLAKES?


                                                 HOW MANY SNOWFLAKES?

I love the snow – I watch it fall from the sky and remember how creative God is – with no limitations. I’ve been told that no two snowflakes look quit the same, not now, and not ever . . .  and they are how many?

Isn’t that a proof of how life gives endless possibilities in all ways.  It would be wonderful if we would be aware of that in our daily lives.

Our Thoughts, Words and Actions are our magic tools which creates endless possibilities in our lives!

Good to know that the Soul are much more powerful and creative than the mind.
If we desire more of all good - we better quiet the mind, use our souls and dream BIG! ;-)HVERSU MÖRG SNJÓKORN?

Ég elska snjóinn – horfi á hann falla himnum frá og man þá eftir hversu skapandi Guð er - án allra takmarkana. Mér hefur verið sagt að engin tvö snjókorn séu alveg eins, hvorki nú né nokkurn tíma . . . og þau eru hvað mörg?

Er þetta ekki sönnun þess hve lífið býður upp á endalausa möguleika í öllu. Það væri dásamlegt ef við værum meðvituð um það í okkar daglega lífi.

Hugsanir okkar, orð og athafnir eru töfratól sem skapa endalausa möguleika í lífi okkar!

Gott að vita að sálin er mun máttugri og meira skapandi en hugurinn. 

Ef við þráum meira af hinu góða er því viturlegt að kyrra hugann, hleypa sálinni að og dreyma STÓRT! ;-)Hug and a smile


Tuesday, December 9, 2014

SEE ALL THE PEOPLE?                                                            SEE ALL THE PEOPLE?

In a stressful world I get easily blind and don´t see or hear what really matters – People!

My mind wanders – to the past or to the future - looking for something . . . and yes, just something I imagine I need to be more happy.

It would be great if it was easier to quiet my head and let my heart more often do the talking. I love the moments when I rest in my soul – it gives me PEACE – and what can be more exiting than exactly that.  The magic is not complicated – if I just remember to ask: “what do you say about this my dear soul?”

The world is full of people – on every corner, who are waiting for you to notice them!


SÉRÐU ALLT FÓLKIÐ?

Í stressuðum heimi verð ég auðveldlega blindur og þá hvorki sé ég né heyri það sem virkilega skiptir máli – fólk!

Hugur minn sveimar – í fortíð og framtíð - og leitar eftir einhverju . . . já bara einhverju sem ég mögulega þarf til að auka við hamingju mína.

Það væri hreint dásamlegt ef það væri auðveldara að vera hljóður í huganum og láta hjartanu eftir að tala. Ég elska nefnilega þau augnablik er ég hvíli í sál minni – það gefur mér FRIÐ – og hvað getur verið meira spennandi en einmitt það. Galdurinn er ekki flókinn – ef ég bara man eftir að spyrja: “Hvað segir þú elsku sál mín?”

Heimurinn er fullur af fólki - á hverju horni, sem bíður eftir að þú takir eftir því!Hug and a smile 
Tuesday, December 2, 2014

LET'S STICK TOGETHER

             
                                                          LET'S STICK TOGETHER

How about standing close together – to help each other – when things are not going well?

People are for people and we are at our best when we are together – we are created as group souls.

It seems like we feel the best when we are helping someone that needs our help – then our divinity flourishes.

If we look around and ask for help when we need it we realize that the world and God (who ever she is) supports us in everything – WE ARE ONE WITH EVERYTHING and never alone. Take a notice - there are no coincidences!STÖNDUM ÞÉTT SAMAN

Hvernig væri að standa þétt saman - með hvort öðru – þegar á móti blæs?

Fólk er fyrir fólk og við erum alltaf best þegar við erum saman – enda sköpuð sem hópsálir.

Það er nú líka svo að okkur líður best þegar við erum að hjálpa einhverjum sem þarf á okkur á halda – þá blómstrar guðdómleiki okkar.

Ef við kíkjum í kringum okkur og biðjum um aðstoð þegar við þurfum á að halda komust við að því að heimurinn og Guð (hver sem hún nú er) eru alltaf styðjandi  - við erum EITT MEÐ ÖLLU og því aldrei ein. Taktu eftir þessu - það eru ekki til tilviljanir! 


Hug and a smile