Tuesday, December 29, 2015

HAPPY NEW YOU!HAPPY NEW YOU!

It is so amazing to be aware of how every moment is filled with new life – new beginnings and new opportunities. Whenever we change our minds – we change ourselves.

Whenever we create a new fresh thought in our mind – we are renewed – it's like being newborn.

The way into a new life is through your new mind. No matter what is happening now – it is your attitude that will create your future, your happiness . . . or, sometimes, unfortunately,  your unhappiness.

So keep in mind to focus mindfully on Love and  Joy . . . just to be on the safe side. ;-)

. . . And always always remember You Are a Powerful Creator!GLEÐILEGA ENDURNÝJUN!

Magnað að vera meðvitaður um að hvert augnablik er upphaf nýs lífs – nýrra tækifæra og möguleika. Í hvert sinn sem skiptum um skoðun - breytum við sjálfum okkur.  

Í hvert sinn sem við sköpum nýja og ferska hugsun í huga okkar – þá endurnýjumst við – líkt og við séum að endurfæðast.

Leiðin að nýju lífi er gegnum nýja hugsun þína. Það er alveg sama hvað er að gerast núna – það er viðhorf þitt sem skapar framtíð þína, hamingju þína. . . og stundum. . . því miður, óhamingju þína.

Hafðu því í huga að mikilvægt er að einbeita sér að gleði og kærleika . . . bara svona til  öryggis svo þú haldist réttu megin. ;-) 


. . . Og mundu alltaf og ætíð að þú ert máttugur skapari!Hug and love


Tuesday, December 22, 2015

JESUS SAID WE ARE ALL GODLY
JESUS SAID WE ARE ALL GODLY

What if one day, you wake up having forgotten all sadness and the painful past, and your life would instead seem both interesting, beautiful and perfect?

What would you do with your day? What would your next step be?

We seem to forget the most important message from Jesus and other wise masters; The Kingdom of God is within . . . all of you! Not just a few chosen ones. And isn´t God first and foremost a loving CREATOR?

It's powerful, the wisdom of Jesus (the famous man who was born on Christmas day): “What I can do - you can do too – and even more than that.” . . . And:  “The father and me are one – and we are all siblings.” Why do we doubt the words of Jesus?  Does the Church teach us that? 
Why on earth do we believe we are hopeless sinners and unable to follow into Jesus‘s footsteps?  If there is a sin - it's the one. This believe system hasn‘t  done us any good, it has taken away our power to be better creators ourselves and to show how real masters work.


How about following into Jesus footsteps – at least for one day? - Tune our GPS on loving creative power – and see what happens. 

Never, ever, forget - You are are a Smiler within, a Powerful Creator with your thoughts, words and actions . . . every single day in your life.  It's true! :) 
JESÚS SAGÐI AÐ VIÐ VÆRUM ÖLL GUÐLEG

Hvað ef þú vaknaðir einn daginn og hefðir gleymt allri sorg og sút,  og lífið sýndist í alla staði forvitnilegt, fallegt og fullkomið?

 Hvað myndir þú gera við daginn? Hvert yrði næsta skref? 

Við virðumst gleyma mikilvægasta boðskap Jesús og annarra meistara: Guðsríki býr hið innra . . . með öllum!  Ekki bara fáum útvöldum. Og er ekki Guð fyrst og fremst kærleiksríkur SKAPARI?

Hann er máttugur boðskapur hans Jesús (fræga mannsins sem sagður er hafa fæðst á jóladag): “Það sem ég get gert, það getur þú líka – og miklu meira en það.” . . . Og: "Ég og faðirinn erum eitt - og við erum öll systkyni.” 
Af hverju rengjum við þessi orð Jesú sí og æ? Kennir kirkjan okkur það? Af hverju teljum við okkur vera synduga seli sem ná aldrei með tærnar þar sem Jesús hafði hælana? Ef synd er til þá er það svona della. Sú trú hefur ekki gagnast okkur hingað til því þetta "aumingja-viðhorf" veldur vanlíðan og firrar okkur ábyrgð á að breyta betur og sýna það sem meistarar gera í verki.

Hvernig væri að fylgja í fótspor Jesús - amk. í einn dag? – Stilla GPS tækið á KÆRLEIKSRÍKAN SKÖPUNARKRAFTINN í okkur – og sjá svo hvað gerist?

Aldrei gleyma því að þú ert Smiler hið innra - kærleiksríkur skapari með hugsunum, orðum og gjörðum þínum . . . hvern einasta dag í lífi þínu. Alveg satt! :) Happy Christmas smile to you 
Tuesday, December 15, 2015

YOU CAN BE THE PRESENTYOU CAN BE THE PRESENT

How about spending more time being a present (yourself) than buying a present?

You can be the best present ever - for others, just by giving your time with love. 

What most people need in their life is someone to be present with them – in good times and bad, but specially when times are difficult.
 
Someone who has compassion and listens with his heart.  Someone who is interested in how they feel and how they are doing.

Your time with them can be so precious – nothing compares to that.  

Please, my friend, give this blog a little time and think about what is says.
ÞÚ GETUR VERIÐ GJÖFIN

Hvernig væri að verja meiri tíma í að vera (sjálfur) gjöf en að kaupa gjöf?

Þú getur verið besta gjöfin fyrir aðra aðeins með því að gefa tíma þinn með kærleika.

Það sem flestir þarfnast í lífinu er einhver sem gefur þeim tíma sinn – á góðum tímum og slæmum, en sérstaklega þegar tímar eru erfiðir.
 
Einhver sem sýnir samkennd og hlustar með hjartanu. Einhver sem sýnir áhuga á líðan þeirra og hvernig þeim gengur með sitt.

Tími þinn með þeim getur verið ómetanlegur – ekkert jafnast á við hann.


Endilega gefðu þessu bloggi smá tíma og pældu í boðskap þess.Hug and a BIG smile fromTuesday, December 1, 2015

Glue for the Heart


Glue for the Heart

Most people experience  heart break  – now and again, at least it seems so.  Like the heart cracks – and people can loose hope that it will ever heal again. But it will – always – if you want, and give it some time. 
A spouse who leaves, friends who seem to betray you, death of someone close to you, loneliness, violence and other crisis, . . . all can have an influence on the heart chakra.

Healing is an option. And you can afford it - it’s completely free because it comes from within.
Attitude is ALL that matters – even a lot more than facts. "Am I willing to believe that after the last trauma I experienced, I can recover, be happy and find peace again?"


Just listen to your heart – it knows best what is needed to heal itself. Give it all your love and compassion. Stick with it – don´t leave it.
To seek comfort and joy in daily life is so great for your being. There is always something to be thankful for – find it, give it your attention - and say THANKS!

When smiling and hugging, yourself and others, you produce oxytocin hormone which gives wellbeing and makes your heart stronger. It relax its blood vessels and repair hearts tissues - make your life longer.  

To smile through your tears is a new start of a happier life. . .  as SMILER quote would say:
“If you smile five times a day for NO REASON, you can change your life in 90 days!"Lím fyrir hjartað

Hjartað brestur af og til hjá mannlegum verum, amk. er tilfinningin sú að það gerist. Tilfinning líkt og það komi sprungur í hjartað og oft verður vonin lítil á að það grói á ný.
En það gerir það alltaf. . . ef þú vilt og gefur því tíma.
Maki sem yfirgefur þig, vinir sem virðast svíkja þig, dauði einhvers náins, einmanaleiki, ofbeldi og önnur áföll. . . allt þetta getur haft áhrif á hjartastöðina.

Lækning/heilun er í boði og þú hefur vel efni á henni - hún býr innra með þér og er því ókeypis.
Viðhorfið skiptir ÖLLU – jafnvel miklu meira máli en staðreyndir. "Ætla ég að trúa því að eftir síðasta áfall þá muni ég jafna mig og upplifa hamingju og frið á ný?"

Hlustaðu á hjartað þitt – það veit best hvað þarf til að heila það. Gefðu því alla þína ást og umhyggju og stattu með því – ekki yfirgefa það.

Að leita sér huggunar og gleði í hversdagsleikanum er magnað fyrir velferð þín.  Það er alltaf eitthvað sem hægt er að þakka fyrir – finndu það, gefðu því athygli og ÞAKKAÐU því!

Að brosa og faðma sjálfan sig og aðra eykur framleiðslu á oxitocini sem er hormón sem gefur vellíðan og er hjartastyrkjandi.  Það víkkar út æðar hjartans – eykur þannig blóðflæði og græðir skemmda vefi – og lengir því líf þitt.

Að brosa gegnum tárin er upphafið að gleðiríkara lífi. . . eins og SMILER segir:
Ef þú brosir fimm sinnum á dag ÁN TILEFNIS, breytir þú lífi þínu á 90 dögum!”Hug and a smileTuesday, November 24, 2015

YOUR OWN PRISON GUARD?


 YOUR OWN PRISON GUARD? 

Ever felt like you were trapped?  Like someone or something is limiting you - even holding you away from your dreams? Maybe your spouse, family, friends, job, properties, etc.
If the answer is yes – honestly, I invite you to think again. Sometimes it’s just easier to blame others when we lack the courage to step out of our comfort zone – which is often not so comfortable.

No one can have power over you (your free will) and nobody can take your power away  from you - unless you give it away. It’s impossible. Even when Christ was crucified he knew that. He, himself choose to die rather than deny who he really was  as God.

To betray yourself, not to betray another is still betrayal – and it’s the worst betrayal of all. So it says in the amazing book Conversation with God by Neale Donald Walsch.


Why not step out of you imaginate prison and follow your dreams. The only reason  for you to be here on planet Earth is to create and feel joy and BE HAPPY. . . and when your light is shining, others might very likely be influenced by it and turn on their own light.

You are a Powerful Creator when you shine your happiness - and that is exactly what the world needs now. ÞINN EIGINN FANGAVÖRÐUR?

Hefur þér einhvern tíma fundist þú vera í gildru? Að einhver eða eitthvað væri að hefta þig – jafnvel að halda þér frá draumum þínum? Kannski maki þinn, fjölskylda, vinir, heilsa, starf, eignir o.s.frv.
Ef svarið er já – þá býð ég þér að endurhugsa málið - heiðarlega. Stundum er auðveldara að kenna e.h. öðru um, þegar okkur sjálfum vantar kjark til að stíga út fyrir þægindarammann  - sem er ekki endilega svo þægilegur þegar nánar er skoðað.

Enginn getur í raun haft vald yfir þér (þínum frjálsa vilja) og enginn getur tekið yfir mátt þinn – nema þú einfaldlega gefir hann frá þér. Annað er hreinlega ómögulegt. Kristur vissi þetta vel þegar hann var krossfestur - hann valdi sjálfur að yfirgefa líkamann, frekar en að afneita því hver hann í raun var – sem Guð.

Að svíkja sjálfan sig til að svíkja ekki aðra eru svik engu að síður og það eru alverstu svikin. Svo segir í metsölubókinni Samræður við Guð eftir Neale Donad Walsch.

Hvernig væri nú að stíga út fyrir ímyndaða rimla þína og fylgja draumum þínum. Eina ástæða þín með tilveru þinni á móður jörð er að skapa og upplifa gleði og hamingju og þegar ljós þitt skín bjartar þá ertu frábær fyrirmynd og mjög líklegt að aðrir smitist og leyfi sínu ljósi líka að skína.

Þú ert máttugur skapari þegar þú geislar hamingju þinni – og það er ákkurat það sem heimurinn þarf á að halda núna.


Hug, love and smile
Tuesday, November 17, 2015

YOUR HAPPINESS MATTERS THE MOST


YOUR HAPPINESS MATTERS THE MOST

Truly, your happiness is the only thing that matters.

But what is happiness? So many believe that happiness depends on what you have or do; own a house, car, good spouse, fine job, tv, go on summer vacation, etc. That’s all fine in a way and no one can argue about that. BUT happiness is much bigger and more than that and we get it first and foremost by BEING, not doing. We are human beings, not human doings. 
You are a Powerful Creator and your creativity starts within and than manifests in your reality. What you send from you, you'll get back . . . for sure ;-) The smile is the best proof of that.

Your happiness does matter. It can influence others and people feel good being with you. People who feel good about themselves have no need for others to feel bad, it´s quite the opposite, and that’s why they usually have good communication skills.

Remember, crimes are committed by people who feel bad and are unhappy.

Forgiveness is an important part in happiness, and nobody are better than dogs doing that so they are really good role-models. Dogs are happy and wag their tails over almost anything. Serenity and joy is what they are and they express it so well.

How about acting like a dog for a day or two?
 HAMINGJA ÞÍN SKIPTIR MESTU MÁLI

Hamingja þín er í raun það eina sem skiptir máli. 

En hvað er hamingja? Margir telja að hamingjan felist í því að hafa eða gera eitthvað tiltekið; eiga hús, bíl, góðan maka, gott job, formúu fjár, sjónvarp, fara í sumarfrí, o.s.frv. Það er svo sem ágætt að upplifa þetta og enginn getur andmælt því, EN hamingjan er annað og miklu meira og hún fæst fyrst og fremst með því að VERA en ekki gera. Við erum mannverur – ekki manngerur. Þú ert máttugur skapari og sköpun þín byrjar innra með þér og verður síðan til í veruleika þínum.  Það sem þú sendir frá þér, færðu til baka. . . án efa. Brosið er besta sönnun þess.

Hamingja þín skiptir aðra máli. Hún getur smitað frá sér og öðrum líður vel með þér. Fólki sem líður vel hefur enga löngun til að öðrum líði illa, heldur þvert á móti og því eiga þeir oftast góð samskipti við aðra.

Munum að glæpir eru framdir af fólki sem líður illa og er ekki hamingjusamt.

Fyrirgefning er stór grunnur að hamingju og þar eru hundar besta fyrirmyndin. Hundar eru hamingjusamir og dilla skottinu yfir nánast engu. Æðruleysi og gleði er það sem þeir eru og þeir tjá það einstaklega vel. 

Hvernig væri að leika hund í einn dag eða svo?
Tuesday, November 10, 2015

3 TIPS TO MAKE YOURSELF HAPPIER

3 TIPS TO MAKE YOURSELF HAPPIER 

1. SMILE! Your face will then send a message to your brain, telling it about your good mood in that particular moment,. . . and the brain will respond by sending order to your face to smile more. 

2. SMILE more! The smile will then reach up to the wrinkles around your eyes and the result of that is amazing - your body starts to produce happy-hormones, which without doubt, have the effect to increase your health and happiness - and of course when you are feeling better, you will smile even more. 

3. SMILE even more! You will then attract good people and create (often in surprisingly way) wonderful circumstanses into your life. Your life will start to blossom - no matter how the situation is now. 
By smiling you are sending messages out to the Universe, telling; "I AM FINE," and the Universe will respond by sending you great gifts in all forms, to make you even happier than ever before. 

Remember The Law of Attraction is working day and night. 

You better start some were . . . and grow from that place. You could easily end up laughing and wetting your pants, hope though for your sake, your muscles are strong enough to protect you from such (funny) accident. ;) 

BUT, in emergency, if it's impossible for you to create a smile even though you try hard - I can help. I simple intrude myself between your lips and force a smile on your face - help you fake it til you make it! 

You can find me here: http://www.smiler.is/#!products/c1erb

SMILER :-) 3 RÁÐ SEM GERA ÞIG HAMINGJUSAMARI!

1. BROSTU! Þegar þú brosir þá sendir andlit þitt skilaboð til heilans um að þú sért í góðu stuði þá stundina og heilinn bregst við með að senda skipun til andlitsins um að brosa meira. 

2. BROSTU meira! Brosið nær þá til augnanna og afleiðingin er stórkostleg - líkami þinn framleiðir hamingjuhormón sem án efa munu efla heilsu þina og hamingju - og að sjálfsögðu, þegar þér líður þannig betur, muntu brosa enn meira. 

3. BROSTU enn meira! Þú munt þá laða að þér gott fólk og skapa dásamlegar aðstæður í lífi þínu. Líf þitt mun byrja að blómstra - alveg óháð aðstæðum þínum í dag. Með því einu að brosa þá sendir þú skilaboð til alheimsins; "ÉG HEF ÞAÐ FÍNT" og alheimurinn bregst við með því að senda þér stórar gjafir í ýmsum formum sem gera þig enn hamingjusamari en nokkru sinni fyrr.

Ekki gleyma að aðlöðunarlögmálið er virkt - að nóttu sem degi. 

Það er best að byrja bara og svo kemur þetta.  Þú gætir auðveldlega endað á að skellihlæja það mikið að þú pissir hreinlega á þig. Ég vona þín vegna að grindarbotnsvöðvarnir séu nógu sterkir til að vernda þig gegn slíku slysi - þó skondið væri. ;)

EN, í neyð, ef ekki gengur að kreista fram bros þá get ég örugglega hjálpað - ég hreinlega treð mér á milli vara þinna - og hjálpa þér að feika það þar til þú meikar það!

Hægt að fá mig í ýmsum útgáfum: 
http://www.smiler.is/#!products/c1erbTuesday, July 21, 2015

SUMMER VACATIONSUMMER VACATION

Dear friends. 

I'm going to give myself a break from my blog-writing - taking a summer vacation! :-)  Not quit sure when I'll be back - in few weeks I guess. 

You can though always find daily message from me on my SMILERpage on facebook: https://www.facebook.com/smiler.is?fref=ts


Until next - enjoy the summer with all it's lovely gifts. :-) 
SUMARFRÍ 


Elsku vinir.

Ég ætla að taka mér frí frá bloggskrifum mínum um stundarsakir - sumarfrí! :-) 
Ekki alveg viss hvenær ég kem aftur - eftir nokkrar vikur geri ég ráð fyrir. 

Þú getur þó fundið dagleg skilaboð frá mér á SMILER facebook síðunni minni:  https://www.facebook.com/smiler.is?fref=ts


Þar til næst - njótið sumarsins með öllum þess dásamlegu gjöfum. :-)Hug and a sunny smile

Tuesday, July 14, 2015

PA AND THE KEY


MY PA  AND THE KEY 

When you need a miracle - ask for it!

Last days me and Gegga (my creator) were staying in her parents summerhouse and enjoying life. 
Her father has recently been diagnosed with cancer and it gives him worries and anxiety. He is a very special man and now he is aware of that he wants to use this life challenge to grow spiritually and become a better man, like he says.  He is not though the type that spreads prays around him . . . unlike his daughter Gegga. 

One day when we were standing outside the summer house Gegga's father yelled and you could clearly hear irritation in his voice. He had dropped a key, it had fallen down under the terrace, the only key of the storehouse. He was quite sure, had heard it fall. It was impossible to get to the key by any chances or to open the lock using others tools. We really tried. 

Suddenly (about time) Gegga got the idea to close her eyes, focus and ask God to bring the solution - here and now. She wanted so much to go into the hot tub but the thermostat was in the storehouse. When she opened her eyes (20 sec. later) she saw her father standing near a small garage were his lovely golf-cart is kept. He was looking down, seeing something in the high grass, he teared up some grass - and there he was suddenly holding the key!!! How the key could suddenly jump 10 meters are still a mystery for him and others.

Gegga is very grateful to God for creating this 'show' -  to remind us of the power of a prayer . . . which we ALL have . . . divine as we truly are! PABBI OG LYKILLINN

Þegar þú þarft á kraftaverki að halda - biddu um það!

Við Gegga (skapri minn) höfum dvalið í sumarhúsi foreldra hennar undanfarið og notið lífsins.

Faðir Geggu hefur nýlega verið greindur með krabbamein, sem veldur því að hann er áhyggjufullur og kvíðinn. . . sem flestir myndu svo sannarlega vera í hans sporum. 
Hann er all sérstakur maður og hefur ákveðið að nota þessa áskorun í lífi sínu til að vaxa að andlegum þroska og verða að betri manni, eins og hann orðar það. Hann er nú ekki beint týpan sem spreðar bænum út í loftið - en það er hún Gegga aftur á móti. 

Er hann stóð út á palli einn daginn (og við hin rétt hjá) - rak hann upp mikið pirringsóp. Hann missti lykil undir pallinn, eina lykillinn að útigeymslunni. Hann var handviss, hafði heyrt hann detta. Ekki var sjens að komast undir pallinn með neinum ráðum né að pikka upp lásinn, þó reynt væri. 

Loksins datt Geggu í hug að loka augunum, einbeita sér og biðja Guð um að leysa málið - hér og nú, hana langaði jú mikið að komast í heita pottinn en græjurnar til að stilla hann voru í útigeymslunni. Er hún lauk við bænina (20 sek síðar) og opnar augun sér hún að faðir hennar stendur á grasinu við hlið annars skúrs sem geymir golfbílinn hans kæra. Hann sér eitthvað, beygir sig niður og rífur upp gras - og lyftir upp lyklinum!! Hvernig lykillinn gat skyndilega skoppað um 10 metra er hulin ráðgáta bæði honum sem og öðrum.

Gegga var mjög ánægð með þessa uppákomu og þakkar Guði fyrir að koma þessu 'showi' á koppinn til að minna á mátt bænarinnar. . . sem við höfum nota bene ÖLL . . . enda guðdómleg inn að beini!!  


Hug and a smile 

:-) 

SMILER