Tuesday, March 31, 2015

4 REASONS WHY YOU SHOULD SMILE TO YOUR ENEMY4 REASONS WHY YOU SHOULD SMILE TO YOUR ENEMY

1.When you smile to others you are giving yourself that same smile. Your happy hormones go on full swing. . . and even though your smile is faked. The stress hormones adrenalin and cortisol decrease in your body which gives it an great opportunity to heal in all ways.

2. It is less likely that your "enemy" do harm if he/she gets a smile. They could grow more trust toward you and start to believe that you wish them all the best, they might even reconsider your relationship.
Oxytocin is the bounding hormone and connects people, it plays a big role in love and compassion, luckily a smile increase it easily. Good to remember that it's often hardest to smile to those who need it the most - But it's worth trying.

3.Your smile is contagious. When it is received by someone, it turns on similar emotions within them as you feel within. And you never know when you or someone you love might need something from your "enemy" - so it's safer to have him/her in good mood. ;-)

4. We are All One! What you give you always get back. The smile comes back to you in the end. . . and manifolds. Jesus knew it perfectly when he said: "Do unto others what you want to have done to you!"


GIVE with JOY what you want to receive!
4 ÁSTÆÐUR TIL AÐ BROSA TIL ÓVINAR ÞÍNS

1. Þegar þú brosir þá gefur þú sjálfum/sjálfri þér það bros. Hamingjuhormónin í líkama þínum fara á blússandi sving - jafnvel þó brosið sé feikað. Streituhormónin adrenalín og cortisol minnka og þú eflir heilsu þína á allan hátt.

2. Minni líkur eru á að óvinur þinn geri eitthvað slæmt ef hann hefur fengið bros. Hann fær sennilega meiri trú og traust á að þú viljir honum vel og gæti jafnvel endurskoðað samband ykkar.
Oxytocin er hormón sem tengir fólk saman og það eykst auðveldlega við brosið. Það spilar stórt hlutverk í samkennd og kærleika. Gott er líka að muna að oftast eru það þeir sem erfiðast er að brosa til sem mest þurfa á brosi að halda - þó vel þess virði að reyna.

3. Bros þitt er smitandi. Þegar bros þitt er meðtekið af öðrum kveikir það á svipuðum tilfinningum í  viðkomandi og þú hefur. . . og þú veist aldrei nema þú, eða einhver þér kær, þarfnist einhvers frá "óvini" þínum - því er betra að hafa hann í góðum gír. ;-)

4. Við erum Öll Eitt! Því færðu alltaf til baka það sem þú sendir frá þér. Brosið skilar sér aftur til þín um síðir. . . og þá margfalt. Jesús vissi sínu viti er hann sagði: "Það sem þú vilt að aðrir menn gjöri yður það skalt þú og þeim gjöra!"

GEFÐU með GLEÐI það sem þú vilt fá!Hug and a smile


Tuesday, March 24, 2015

WHO ARE YOU TODAY?WHO ARE YOU TODAY?

When someone ask you who you are, - what is your answer?

Is it maybe: I'm a mother of two children, a father of three, a nurse, a sailor, a teacher in the University school, a carpenter, rich and famous, an entrepreneur, a TV star, a founder of a big company, poor, bad, lazy, good, doctor, businesswomen, 54 years, a man, a woman, tall, a patient, a sportsman, . . .

Or can you simple say: I'M A POWERFUL CREATOR! A loving and divine human being - doing my best to express that in my daily life.

I know that I'm not a victim in any circumstances (even though it seem so) and I also know that it's not most important what I do - it's rather, how I do it - what I am BEING, while I'm doing it.
For instance I could be a patient and be irritated, angry and full of fear over my condition. I could also choose to (at least try to) be humble and be grateful with all my heart, for all the help I'm given.

Thanks to God for our free will . . .

It's always up to you WHO YOU ARE! ;-)HVER ERT ÞÚ Í DAG?

Þegar einhver spyr þig um hver þú sért, - hverju svarar þú?

Kannski: Ég er móðir tveggja barna, þriggja barna faðir, hjúkrunarfræðingur í 30 ár, sjómaður, kennari í háskóla, smiður, ríkur, frumkvöðull, fræg sjónvarpsstjarna, stofnandi fyrirtækis, fátækur, slæmur, latur, góður, læknir, 54 ára, maður, kona, stór, sjúklingur, íþróttamaður, . . .

Eða gætir þú einfaldlega svarað: ÉG ER MÁTTUGUR SKAPARI! Kærleiksrík og heilög manneskja og geri mitt besta til að tjá það í mínu daglega lífi.

Ég veit að ég er ekki fórnarlamb í neinum aðstæðum (jafnvel þó það sýnist svo) og ég veit líka að það er ekki aðalmálið hvað ég geri á hverjum tíma - heldur frekar hvernig ég geri það, hver ég ER - þegar ég geri það sem ég geri.
Ég gæti t.d verið sjúklingur og verið argur og pirraður yfir ástandi mínu, vanþakklátur og hræddur. Ég gæti líka valið (amk. reynt) að sýna auðmýkt og þakkað af öllu hjarta fyrir alla þá hjálp sem ég fæ.

Þökk sé Guði fyrir frjálsan vilja okkar. . .

Það er alltaf undir þér komið HVER ÞÚ ERT! ;-)Hug and a smile


Tuesday, March 17, 2015

4 STEPS TO BECOME HAPPIER TODAY!

4 STEPS TO BECOME HAPPIER TODAY!

It’s true, you can be much more happier today than you expected. And it’s simpler than you might think.
When you follow these steps you will boost your happy hormones which make you happier healthier and more powerful - hope you want that! ;-)

Make a decision!
Happiness always comes from within – with your attitude. Different people experience different levels of happiness, even when their circumstances are similar. Choose to be a creator - not a victim . . . it’s so much more delightful.

Give thanks!
Write down five things you can be grateful for today. Then close your eyes and FEEL the thankfulness. Nothing in your life should be taken for granted. You have created it with your thoughts, words, behavior and EMOTIONS! Gratitude has the strongest energy to create abundance and can bring you more of all that is good. . . before you blink an eye.

Accept what is!  
You may have an opinion of people, things and happenings - but when you judge without compassion and understanding, you will start a war in your mind and against others. You could also lose your power and clarity to change what need to be changed. As a result there will be less space left for happiness and peace within. So please drop your judgements and accept life as it is here and now.

Smile five times for NO REASON!
When something dreadful happens – then smile – at least with your face and it's even better if it’s also with your heart. Just know there is a gift in everything, and the more you expect it, the sooner it will show up in your reality.

4 SKREF TIL AÐ AUKA HAMINGJU ÞÍNA Í DAG!

Alveg satt,. . . þú getur verið mun hamingjusamari í dag en þú gerðir ráð fyrir. Og það er einfaldara en þú gætir haldið.
Þegar þú fylgir þessum skrefum þá bústar þú út vellíðunarhormónum þínum sem auka á hamingju þína, kraft og heilsu - vona að þú viljir það! ;-)

Taktu ákvörðun!
Hamingja kemur alltaf innan frá - með viðhorfi þínu. Ólíkt fólk upplifir mismikla hamingju þrátt fyrir að vera í svipuðum aðstæðum. Veldu að vera skapari – ekki fórnarlamb. . . það er svo miklu skemmtilegra.

Þakkaðu!
Skrifaðu niður fimm atriði sem þú getur þakkað fyrir í dag. . . af öllu hjarta. Lokaðu síðan augunum og finndu tilfinningu um þakklæti. Það er ekkert í lífi þínu sjálfsagt, þú hefur skapað það með hugsun þinni, orðum, gjörðum og TILFINNINGU. Þakklæti er sterkasta orkan til að skapa allsnægtir og getur fært þér mun meira af hinu góða. . . áður en þú svo mikið sem blikkar auga. 

Samþykktu það sem er!
Þú getur haft skoðanir á fólki, hlutum og atburðum, en ef þú dæmir án samkenndar og skilnings þá hefst stríð, bæði í huga þínum og við aðra. Afleiðingin er minna pláss fyrir hamingju og frið hið innra og skýrleiki þinn og færni til breytinga þverr. Svo vinsamlegast slepptu dómum þínum og samþykktu lífið eins og það birtist hér og .

Brostu fimm sinnum ÁN TILEFNIS!
Þegar eitthvað fúlt gerist – brostu þá – amk. með andlitinu og helst líka með hjartanu. Vittu til, það er gjöf í öllu, og því meira sem þú gerir ráð fyrir því, því fyrr birtist hún í veruleika þínum.Hug and a smile
Tuesday, March 10, 2015

CAN VIKINGS BE GENTLE?CAN VIKINGS BE GENTLE MEN?

Which has more charm; a warm smile or 'cool' behavior? 

Is it ok for a tough guy to smile from his heart . . . without loosing 'it'?

Sometimes we think that being cool is the thing. And we give cool the meaning of;  strictness, assertiveness, “nobody dares telling me. . . ” attitude. But does that behavior attract the best people to us and make us happy?

Could possible the most 'coolness' be in the courage to be oneself in all circumstances – Be Who You Really Are, be honest, open your heart, tell your truth, express your emotions and follow your dreams?

Could maybe the biggest courage be in the humbleness - to admit we don´t know everything, can´t do everything and often need help?

When we look at the history we can see that humble people are the most adored ones – on the long run. People like Mahatma Gandhi, Dali Lama, Jesus Christ and Maria Teresa are great examples. 

No surprise if you know at least one humble hero in your life today . . . ;-) GETA VÍKINGAR VERIÐ MJÚKIR?

Hvort hefur meiri sjarma; hlýlegt bros eða 'cool' yfirbragð?  

Má töffari brosa einlæglega með hjartanu . . . án þess að missa'ða?

Stundum höldum við að það að vera 'cool' sé málið og gefum því sömu meiningu og; hörku, ákveðni, kaldhæðni og “enginn veður sko yfir mig” viðmót. En laðar slík hegðun besta fólkið að okkur og eykur hún hamingju okkar? 

Er mesta töffið kannski að þoravera maður sjálfur í öllum aðstæðum – vera heiðarleg(ur), opna hjarta sitt, sýna sinn innri mann, segja skoðanir sínar, tjá tilfinningar og fylgja draumum sínum? 

Er mesti kjarkurinn kannski fólginn í auðmýkt - að viðurkenna að maður veit ekki allt, getur ekki allt og þarf oft á hjálp að halda?

Ef við skoðum söguna þá sjáum við að auðmýktin er hvað mest dáð þegar upp er staðið.  Fólk eins og Mathama Gandhi, Dali Lama, Jesús Kristur, Maria Teresa eru frábær dæmi um það.

Væri ekki hissa ef þú þekktir amk. eina auðmjúka hetju í lífi þínu í dag . . . ;-)Hug and a humble smile

Tuesday, March 3, 2015

ASK A TREE
ASK A TREE!
I met a quite interesting guy recently – Shaman Durek. Shaman has very specific talent – he can connect to “spirits” which lives in all living systems. 

There is a wisdom in all systems but it’s specially strong in trees, he says and I agree, used to hug a tree quite often.  

If you need guidance and inner peace – ask a tree! Hug it, talk to it, ask for guidance . . . and then listen very carefully to the answer.SPURÐU TRÉ

Ég hitti nýlega mikinn og merkilegan mann - Shaman Durek. Hann er þeirri náðargáfu gæddur að geta tengst “öndum” sem búa innra með flestum lífkerfum. 

Viska býr í öllu því sem lifandi er, en hún er sérlega mikil í trjám, segir hann og ég er sammála, enda faðma ég tré mjög reglulega.  

Ef þið vantar stuðning og innri frið - spyrðu þá tré!  Faðmaðu það, talaðu við það, spurðu það um leiðsögn . . . og hlustaðu svo vel á svarið! 


Hug and a smile