Tuesday, April 28, 2015

6 REASONS WHY IT'S GOOD FOR YOU TO THINK LIKE A DOG6 REASONS WHY IT'S GOOD FOR YOU TO THINK LIKE A DOG 

1. You would know how to forgive instantly when someone does you harm (or what you might consider being a harm). You would not lose one night sleep.

2. Tiny little things would turn on the happy hormones in your body – strengthen your immune system, providing you better health (mentally and physically) and therefore longer life. Happy people live 7-10 years longer than the unhappy ones.

3. You would be genius in enjoying the NOW – not worrying about what will happen later this evening. When you enjoy the NOW – you create more good NOW'S for your future.

4. You would always be exited and expecting good things to happen - And you know what; optimists are 77% less likely to have heart attacks. Think about that!

5. You would be without all worries and that would turn on your relax neural system (happy hormones like Serotonin, Endorphin, Oxitocin and Dopamin) and turn off the fight and flight mechanism (stress hormones like Cortisol, Noradrenalin and Adrenalin). If the stress hormones persist for many long periods in our bodies – it could kill us! ;(

6. You would be a specialist in unconditional love, never judging yourself or others. That would make you very attractive, desirable to be with and easily lovable.


It’s no coincidence that my look (SMILER) is similar to a dog bone! Dogs are great teachers – well I could even say, my true role models!
6 GÓÐAR ÁSTÆÐUR FYRIR ÞIG AÐ HUGSA EINS OG HUNDUR

1. Þú munt geta fyrirgefið á augabragði þegar einhver skaðar þig (eða þú telur að svo sé). Munt ekki missa einnar nætur svefn.

2. Pínulitlir atburðir geta kveikt á hamingjuhormónum í líkama þínum – styrkt ónæmiskerfið, gefið þér betri heilsu (andlega og líkamlega) og því lengt líf þitt. Hamingjusamt fólk lifir 7–10  árum lengur en þeir óhamingusömu.

3. Þú værir sérfræðingur í að njóta NÚSINS – án þess að hafa áhyggjur af því hvað gerist síðar í kvöld. Þegar þú nýtur NÚSINS þá skapar þú enn fleiri góð NÚ fyrir framtíðina.

4. Þú værir alltaf spennt/ur og reiknar með að eitthvað jákvætt gerist – og veistu hvað; bjartsýnisfólk er í 77% minni áhættu með að fá hjartaáall. Hugsaðu um það!

5. Þú hefðir engar áhyggjur sem myndi kveikja á slakandi hluta taugakerfis þíns (hamingjuhormónunum serotóníni, endorfíni, oxytocini og dopamini) og slökkva á streitumiklum fight and fligh viðbrögðum ( stresshormónunum Cortisoli, Noradrenalíni og Adrenalíni). Ef streituhormónin eru stöðugt viðvarandi í líkama okkar – getur það drepið okkur! ;-(

6. Þú værir snillingur í skilyrðislausri ást. Það mundi gera þig mjög aðlaðandi, áhugaverða(n) að vera með og auðvelt væri að elska þig.


Það er engin tilviljun að ég, SMILER, lít út eins og hundabein. Hundar eru miklir kennarar - Ég get hreinlega sagt, mínar helstu fyrirmyndir!Hug and a smileTuesday, April 21, 2015

SEX BOMB!
SEX BOMB!    

Gegga, my creator, had a chat this morning with a friend about sexual appeal! She doesn´t find herself charming enough and not sexy enough,  what ever enough means!  Some days she is satisfied with herself and other days definitely not! They were talking about beauty back and forward, beauty within and external beauty.  The conclusion was of course that beauty within plays the biggest role in being sexy. . . naturally!

The heart is what counts the most. It is connected to romance and love. Open and honest heart is what make us beautiful and desirable to be with. Your smile play a big role here. If you like to hook up with someone you like - then smile . . . warmly and nicely.  ;-)

Luckily people do have different taste, otherwise everyone would be fighting for the same bite. 
Gegga for instance finds Tom Jones, the famous singer, not very sexy and would never throw her underwear in his face, like some other women love to do. Not that the guy isn´t probably nice and worth it. ;-)

Yep - warm SMILE at the bar is what catches the most!
SEX BOMB 

Gegga gella, skapari minn, átti spjall í morgun við vinkonu um fegurð og kynþokka! Henni finnst hún stundum ekki nógu flott og fullkomin - hvað svo sem flott og fullkomið nú er! Suma daga er hún ánægð með sig en aðra alls ekki! Þær ræddu um fegurð, ytri og innri, fram og til baka, og niðurstaðan var eðlilega sú að kynþokki hefur mest með innri fegurðina að gera - náttúrulega! 

Hjartað er það sem tikkar og telur hvað mest. Hjartað er nefnilega tengt rómantík og ást. Opið og heiðarlegt hjarta er það sem gerir okkur falleg og eftirsóknarverð fyrir aðra að vera með. Þarna leikur brosið þitt stórt hlutverk. Ef þú vilt húkka einhvern sem þér líst á - brostu þá. . .  blíðlega og ögrandi ;-)

Sem betur fer er smekkur fólks líka mismunandi, annars væru allir að rífast um sama bitann.  Geggu finnst t.d. Tom Jones, sá frægi söngvari, ekkert sérlega sexý og hefur engan áhuga á að henda nærklæðum sínum í andlit hans á meðan aðrar konur virðast æstar í það. Ekki það að maðurinn er sennilega mjög næs og alveg þess verðugur. ;-) 

Jebb - blítt BROS á barnum veiðir best! 
Hug and a smile

Tuesday, April 14, 2015

WHO DO YOU THINK YOU ARE?WHO DO YOU THINK YOU ARE?


Do you know Who You Really Are

"I am" means God in Hebrew. Give it a chance you could be more than you think now.

Religions argue about many things about God. Not just the name but also what god is and what he/her/it wants from us - like God is a needy person with limits like us humans in our limited world.

Could God be LIFE itself and all there is in it? A powerful loving energy which all things are made of? Are we ALL coming from the same spiritual source, no matter what the color of our skin is or other differences in our look? 

All atoms are mostly emptiness or 99.999999999999%. The rest is made of small particles which are constantly moving. Many scientist today say the particles are made of light. So WE are made of light!!

Emotion is “energy in motion” and it’s your strongest creating tool. But before every emotion arise there is a thought (which often comes without us noticing it). It’s good news, because you can easily (with practice) change your negative though about something and choose more positive one. 

If you want to move into some particular direction, it's better to think about what your thinking! 

Good luck! 
HVER HELDUR ÞÚ AÐ ÞÚ SÉRT?

Veistu hver þú raunverulega ert?

“Ég er” þýðir Guð í hebresku. Gefðu því sjens að þú sért meira en þú heldur núna.

Trúarbrögð þræta um flest það sem tengist Guði, ekki aðeins um nafnið heldur einnig hvað guð er og hvað hann/hún/það vill frá okkur – eins og Guð sé þurfandi persóna líkt og manneskan í sinni takmarkandi veröld. 

Gæti Guð verið LÍFIÐ sjálft og allt innan þess? Máttug kærleiksorka sem allt er búið til úr?
Erum við öll komin frá sömu andlegu uppsprettunni - sama hver húðlitur okkar er og annað það sem aðgreinir okkur í útliti?

Öll atóm eru að mestu tóm eða 99.999999999999%. Restin eru öragnir sem eru á stöðugri hreyfingu. Margir vísindamenn segja þessar agnir vera gerðar úr ljósi.Við erum þannig séð búin til úr ljósi!!

Tilfinning er orka á hreyfingu og hún er sterkasta sköpunartól þitt. En á undan hverri tilfinningu kemur hugsun (oft án þess við tökum eftir henni). Það eru góðar fréttir því við getum auðveldlega (með æfingu) skipt út neikvæðri hugsun fyrir jákvæða.


Ef þú vilt að líf þitt færist í ákveðna átt er því betra að hugsa um hvað þú ert að hugsa!

Gangi þér vel! Hug and a smile


Tuesday, April 7, 2015

WHY - BE THE FEELING?

WHY -  BE THE FEELING ?


In Hebrew, the same word is used for “I am” and “God”.

Feelings are the language of the soul, so the quickest way to make your dreams come true is to go within and be the feeling that you seek. That will help you attract what you need in order to experience it further

There is a common misconception that our dreams have to come true before we can experience a particular feeling. But really, if we experience the right feeling, we have achieved our purpose, because at the end of the day it is the feeling we want, not transient objects or circumstances.

When I want to look particularly snazzy, I am always tempted to buy a new jacket – and preferably also shoes. It gives me happiness and self-confidence… this will make me look good at that party! And yet if I dont wind up with those feelings, the jacket matters very little… and the same goes for the shoes. 

From the book SMILER Can Change It All 
Buy here: https://smiler-3.myshopify.com/collections/all


AF HVERJU - AÐ VERA TILFINNINGIN ?

Í hebresku er sama orðið notað fyrir „Ég er“ og „Guð“.

Tilfinningar eru tungumál sálarinnar og fljótasta leiðin til láta drauma þína rætast er fara inn á við og vera tilfinningin sem þú leitar eftir. Á þann hátt dregur þú þér allt það sem þarf til upplifa hana enn frekar

Því miður er sá misskilningur algengur, að til að upplifa ákveðna tilfinningu, þurfum við fyrst að hafa séð drauma okkar rætast. En okk­ur skortir í raun og veru ekkert ef við upplifum réttu tilfinninguna, því það er fyrst og síðast tilfinning sem við sækjumst eftir, ekki hlutir eða aðstæður, enda dugir slíkt skammt.

Þegar ég vil lúkka sérlega flott, finnst mér freistandi að fjárfesta í flottum jakka og jafnvel skóm líka. Ég fyllist gleði og sjálfsöryggi... nú muni ég líta vel út í partíinu! Ef ég upplifi ekki þannig tilfinningar, fer jakkinn fyrir lítið... og skórnir sömuleiðis.

Úr bókinni SMILER getur öllu breytt 
Fæst hér: https://smiler-3.myshopify.com/collections/allHug and a smile