Tuesday, December 29, 2015

HAPPY NEW YOU!HAPPY NEW YOU!

It is so amazing to be aware of how every moment is filled with new life – new beginnings and new opportunities. Whenever we change our minds – we change ourselves.

Whenever we create a new fresh thought in our mind – we are renewed – it's like being newborn.

The way into a new life is through your new mind. No matter what is happening now – it is your attitude that will create your future, your happiness . . . or, sometimes, unfortunately,  your unhappiness.

So keep in mind to focus mindfully on Love and  Joy . . . just to be on the safe side. ;-)

. . . And always always remember You Are a Powerful Creator!GLEÐILEGA ENDURNÝJUN!

Magnað að vera meðvitaður um að hvert augnablik er upphaf nýs lífs – nýrra tækifæra og möguleika. Í hvert sinn sem skiptum um skoðun - breytum við sjálfum okkur.  

Í hvert sinn sem við sköpum nýja og ferska hugsun í huga okkar – þá endurnýjumst við – líkt og við séum að endurfæðast.

Leiðin að nýju lífi er gegnum nýja hugsun þína. Það er alveg sama hvað er að gerast núna – það er viðhorf þitt sem skapar framtíð þína, hamingju þína. . . og stundum. . . því miður, óhamingju þína.

Hafðu því í huga að mikilvægt er að einbeita sér að gleði og kærleika . . . bara svona til  öryggis svo þú haldist réttu megin. ;-) 


. . . Og mundu alltaf og ætíð að þú ert máttugur skapari!Hug and love


Tuesday, December 22, 2015

JESUS SAID WE ARE ALL GODLY
JESUS SAID WE ARE ALL GODLY

What if one day, you wake up having forgotten all sadness and the painful past, and your life would instead seem both interesting, beautiful and perfect?

What would you do with your day? What would your next step be?

We seem to forget the most important message from Jesus and other wise masters; The Kingdom of God is within . . . all of you! Not just a few chosen ones. And isn´t God first and foremost a loving CREATOR?

It's powerful, the wisdom of Jesus (the famous man who was born on Christmas day): “What I can do - you can do too – and even more than that.” . . . And:  “The father and me are one – and we are all siblings.” Why do we doubt the words of Jesus?  Does the Church teach us that? 
Why on earth do we believe we are hopeless sinners and unable to follow into Jesus‘s footsteps?  If there is a sin - it's the one. This believe system hasn‘t  done us any good, it has taken away our power to be better creators ourselves and to show how real masters work.


How about following into Jesus footsteps – at least for one day? - Tune our GPS on loving creative power – and see what happens. 

Never, ever, forget - You are are a Smiler within, a Powerful Creator with your thoughts, words and actions . . . every single day in your life.  It's true! :) 
JESÚS SAGÐI AÐ VIÐ VÆRUM ÖLL GUÐLEG

Hvað ef þú vaknaðir einn daginn og hefðir gleymt allri sorg og sút,  og lífið sýndist í alla staði forvitnilegt, fallegt og fullkomið?

 Hvað myndir þú gera við daginn? Hvert yrði næsta skref? 

Við virðumst gleyma mikilvægasta boðskap Jesús og annarra meistara: Guðsríki býr hið innra . . . með öllum!  Ekki bara fáum útvöldum. Og er ekki Guð fyrst og fremst kærleiksríkur SKAPARI?

Hann er máttugur boðskapur hans Jesús (fræga mannsins sem sagður er hafa fæðst á jóladag): “Það sem ég get gert, það getur þú líka – og miklu meira en það.” . . . Og: "Ég og faðirinn erum eitt - og við erum öll systkyni.” 
Af hverju rengjum við þessi orð Jesú sí og æ? Kennir kirkjan okkur það? Af hverju teljum við okkur vera synduga seli sem ná aldrei með tærnar þar sem Jesús hafði hælana? Ef synd er til þá er það svona della. Sú trú hefur ekki gagnast okkur hingað til því þetta "aumingja-viðhorf" veldur vanlíðan og firrar okkur ábyrgð á að breyta betur og sýna það sem meistarar gera í verki.

Hvernig væri að fylgja í fótspor Jesús - amk. í einn dag? – Stilla GPS tækið á KÆRLEIKSRÍKAN SKÖPUNARKRAFTINN í okkur – og sjá svo hvað gerist?

Aldrei gleyma því að þú ert Smiler hið innra - kærleiksríkur skapari með hugsunum, orðum og gjörðum þínum . . . hvern einasta dag í lífi þínu. Alveg satt! :) Happy Christmas smile to you 
Tuesday, December 15, 2015

YOU CAN BE THE PRESENTYOU CAN BE THE PRESENT

How about spending more time being a present (yourself) than buying a present?

You can be the best present ever - for others, just by giving your time with love. 

What most people need in their life is someone to be present with them – in good times and bad, but specially when times are difficult.
 
Someone who has compassion and listens with his heart.  Someone who is interested in how they feel and how they are doing.

Your time with them can be so precious – nothing compares to that.  

Please, my friend, give this blog a little time and think about what is says.
ÞÚ GETUR VERIÐ GJÖFIN

Hvernig væri að verja meiri tíma í að vera (sjálfur) gjöf en að kaupa gjöf?

Þú getur verið besta gjöfin fyrir aðra aðeins með því að gefa tíma þinn með kærleika.

Það sem flestir þarfnast í lífinu er einhver sem gefur þeim tíma sinn – á góðum tímum og slæmum, en sérstaklega þegar tímar eru erfiðir.
 
Einhver sem sýnir samkennd og hlustar með hjartanu. Einhver sem sýnir áhuga á líðan þeirra og hvernig þeim gengur með sitt.

Tími þinn með þeim getur verið ómetanlegur – ekkert jafnast á við hann.


Endilega gefðu þessu bloggi smá tíma og pældu í boðskap þess.Hug and a BIG smile fromTuesday, December 1, 2015

Glue for the Heart


Glue for the Heart

Most people experience  heart break  – now and again, at least it seems so.  Like the heart cracks – and people can loose hope that it will ever heal again. But it will – always – if you want, and give it some time. 
A spouse who leaves, friends who seem to betray you, death of someone close to you, loneliness, violence and other crisis, . . . all can have an influence on the heart chakra.

Healing is an option. And you can afford it - it’s completely free because it comes from within.
Attitude is ALL that matters – even a lot more than facts. "Am I willing to believe that after the last trauma I experienced, I can recover, be happy and find peace again?"


Just listen to your heart – it knows best what is needed to heal itself. Give it all your love and compassion. Stick with it – don´t leave it.
To seek comfort and joy in daily life is so great for your being. There is always something to be thankful for – find it, give it your attention - and say THANKS!

When smiling and hugging, yourself and others, you produce oxytocin hormone which gives wellbeing and makes your heart stronger. It relax its blood vessels and repair hearts tissues - make your life longer.  

To smile through your tears is a new start of a happier life. . .  as SMILER quote would say:
“If you smile five times a day for NO REASON, you can change your life in 90 days!"Lím fyrir hjartað

Hjartað brestur af og til hjá mannlegum verum, amk. er tilfinningin sú að það gerist. Tilfinning líkt og það komi sprungur í hjartað og oft verður vonin lítil á að það grói á ný.
En það gerir það alltaf. . . ef þú vilt og gefur því tíma.
Maki sem yfirgefur þig, vinir sem virðast svíkja þig, dauði einhvers náins, einmanaleiki, ofbeldi og önnur áföll. . . allt þetta getur haft áhrif á hjartastöðina.

Lækning/heilun er í boði og þú hefur vel efni á henni - hún býr innra með þér og er því ókeypis.
Viðhorfið skiptir ÖLLU – jafnvel miklu meira máli en staðreyndir. "Ætla ég að trúa því að eftir síðasta áfall þá muni ég jafna mig og upplifa hamingju og frið á ný?"

Hlustaðu á hjartað þitt – það veit best hvað þarf til að heila það. Gefðu því alla þína ást og umhyggju og stattu með því – ekki yfirgefa það.

Að leita sér huggunar og gleði í hversdagsleikanum er magnað fyrir velferð þín.  Það er alltaf eitthvað sem hægt er að þakka fyrir – finndu það, gefðu því athygli og ÞAKKAÐU því!

Að brosa og faðma sjálfan sig og aðra eykur framleiðslu á oxitocini sem er hormón sem gefur vellíðan og er hjartastyrkjandi.  Það víkkar út æðar hjartans – eykur þannig blóðflæði og græðir skemmda vefi – og lengir því líf þitt.

Að brosa gegnum tárin er upphafið að gleðiríkara lífi. . . eins og SMILER segir:
Ef þú brosir fimm sinnum á dag ÁN TILEFNIS, breytir þú lífi þínu á 90 dögum!”Hug and a smile