Tuesday, March 1, 2016

USE GOD - IT'S HER JOB

USE GOD - IT'S HER JOB

Friends are rather pointless if you can‘t use them – or what? Of course I don´t mean they should be misused. But, what purpose would it be to have a friend who  doesn't care about you – has no time for you  - isn't there for you in difficult times – never gives you presents or his time – or you are even afraid to call him when you need support?  No, – real friends should be there for you.  They expand your happiness, well-being and joy with their presence in your life.  And friendship needs to be mutual to remain healthy.

True friends want only the best for you and would unlikely want you to betray yourself just  to not betray them.  I have sometimes (ok often) forgotten to be my own best friend and  been codependent instead – doing people favors just to please them so they like me more.  Neale Donald Walsch says in his book Conversations with God; Betrayal of yourself in order not to betray another is betrayal nonetheless. It is the Highest Betrayal.

You also betray others by doing that, because it’s not honest to give  a false picture of yourself.  True friends only want the best for you and would never want you to do something just to please them – or what do you think?

When I find myself in desperate need of something, it can be a hug, smile, or even money - I find miracles happen almost instantly when I GIVE with JOY what i want to receive. And when I give it anyway without wanting anything  back it happens anyway.

If God is a friend – which he is – and if he is powerful enough to rise under  expectations – which he surly can – he must be the best of all – because he is ALL THAT IS – life itself and its Creator. He is the source of abundance in every area, and the best of all, he is the friend who is always by your side, and his line is never busy. He never ever gets grumpy – no matter what you do, not like Santa Claus who only gives to the ones who behave properly (don´t meant to take personally ;-) ).

God doesn’t even care about what name we give her; Buddha, Energy, Life, God, Allah, Light. . . etc. One thing is clear though – God lives within you!

Use her – give her a call. . . NOW!NOTAÐU GUÐ - TIL ÞESS ER HÚN 

Vinir eru til lítils gagns ef ekki má nota þá – eða hvað?  Þá meina ég að sjálfsögðu ekki að misnota.  Hvaða tilgangur væri í að eiga vin sem er sama um þig, hefur aldrei tíma fyrir þig – sem sýnir þér sjaldan stuðning á erfiðum tímum - sem samgleðst ekki á góðum tímum - sem gefur þér aldrei gjafir né tíma sinn – eða sem þú þorir ekki að hringja í þegar þú þarft á hjálp að halda?  Nei – alvöru vinir eiga að gagnast manni.  Þeir auka á hamingju, vellíðan og gleði með tilvist sinni í lífi okkar.  Og vinátta þarf að sjálfsögðu að vera gagnkvæm til að haldast heilbrigð.

Sannur vinur vill þér allt hið besta og myndi ólíklega vilja að þú svikir sjálfan þig til að svíkja hann ekki.  Ég hef stundum (ok - oft) gleymt að vera minn eiginn vinur og verið þess í stað meðvirk – þ.e. gert eitthvað fyrir aðra einungis til að þeim líkaði betur við mig, en eins og Neale Donald Walsch segir í bók sinni Samræður við Guð; svíkja sjálfan sig til að svíkja ekki aðra eru svik engu að síður og það eru alverstu svikin.

Þú svíkur líka aðra með því – það er óheiðarleiki að sýna falsa mynd af sér. Sannir vinir vilja þér allt hið besta og vilja því vonandi ekki að þú gerir eitthvað einungis til að geðjast þeim – eða hvað heldur þú?

Þegar mig langar óstjórnlega í eitthvað þá reynist mér fljótvirkasta leiðin að GEFA með GLEÐI það sem ég vil fá. . .  og þó ég vilji ekkert í staðinn þá fæ ég það nú samt sem áður, . . . og einmitt þess vegna er best að senda ekki neikvæða orku frá sér.  

Ef Guð er vinur – sem hann er – og ef hann stendur undir væntingum – sem hann getur - þá er hann sá besti af öllum, því hann er ALLT SEM ER – lífið sjálft og skapari þess. Hann er uppspretta allsnægta á öllum sviðum og það frábæra er að Guð er sá vinur sem er ALLTAF til staðar, það er aldrei slökkt á símanum hans og hann verður aldrei fúll, sama hvað þú gerir - ekki eins og jólasveinninn sem hyglir bara þeim þægu ( ekkert persónulegt ;-) ).

Guði er líka nokkuð sama hvað við nefnum hana; Búdda, Orku, Líf, Guð, Allah, Ljós. . .  o.s.frv.  Eitt er þó á hreinu – Guð býr innra með þér!


Notaðu hana - hafðu samband. . .  NÚNA!
Smile from my heart to you


  

No comments: